Nyheter
ICCROM
ICCROMFoto: Gunilla Lagnesjö (CC BY)

Kulturvård en global angelägenhet

Sverige är sedan starten en stark tillskyndare av Förenta Nationerna och medlem i många av organisationerna inom FN-familjen. ICCROM  är en av dem som är särskilt dedikerad till kapacitetshöjande arbete inom vård, konservering och bevarande av kulturarvet: The International Centre for the Study of the Preservation and Restoration of Cultural Property. I slutet av november hålls det 28onde generalförsamlingsmötet i Rom där även ICCROM har sitt huvudkontor.

Verksamhet, ekonomi och andra viktiga frågor kommer att diskuteras och de två närmaste årens aktiviteter kommer att beslutas.

– Från svensk sida kommer vi särskilt lyfta fram de erfarenheter som vi fått från deltagandet i Forum och Conservation Science”. Ett projekt som byggt på delaktighet, starkt inflytande från medlemsländerna och med en förväntat stark global spridning av resultaten, ett arbetssätt som vi vill premiera. Vidare kommer vi understryka vikten av att arbeta via digitala kanaler och sociala medier. Något ICCROM utvecklat systematiskt under de senaste åren, säger Gunilla Lagnesjö som är enhetschef på Konserveringsvetenskap på Riksantikvarieämbetet.

Sverige representeras av Christian Runeby som ordinarie ledamot och Bosse Lagerkvist som bisittare. De arbetar i vanliga fall med kulturvårdsfrågor på Riksantikvarieämbetet respektive Göteborgs universitet.

 

Kort rapport från den tredje och sista dagen av generalförsamlingen!
Vi har precis röstat för andra gången på vilka nya som ska in i styrelsen för ICCROM, en viktig men ack så utdragen process. Vi har tidigare avhandlat andra administrativa och lagom spännade frågor kring bl a behörighet att rösta, vilka som faktiskt är medlemmar och vilka som vill bli, och även frågan kring de som inte vill vara medlemmar längre! Det är helt uppenbart att det är en hel del tung formalia måste hanteras i en internationell verksamhet som denna men tack och lov har vi också fått diskutera det viktiga arbete som ICCROM både redan gör och även planerar att göra. Här handlar det bland annat om frågor kring utbildningsinsatser, koordinering av nätverk och även konstaterat att ICCROM kommer att än mer uppmärksamma behovet av att gemensamt arbeta med frågor kring riskplanering.

  • Publicerad:
  • Uppdaterad: