Samlingsforum 2013

Den 21-22 november samlas museipersonal från hela landet på Värmlands Museum i Karlstad för att diskutera ”God samlingsförvaltning”. Planer, riktlinjer, riskhantering och standarder är några av ämnena som tas upp. Flera museer bidrar med exempel och fallstudier från arbetet med samlingarna.

Samlingsforum arrangeras i år för fjärde gången och är ett uppskattat forum för kunskaps- och erfarenhetsutbyte för samlingsförvaltare, i år med drygt 130 anmälda deltagare.

Årets Samlingsforum är ett samarbete mellan Riksantikvarieämbetet, Värmlands Museum och Riksförbundet Sveriges Museer.

Läs mer här.