Nyheter
Den 2 december samlades tjugofyra tidigare länsantikvarier och landsantikvarier/länsmuseichefer på Riksantikvarieämbetet Foto: Lena Calderon CC BY (CC BY)

Grånade pionjärer vill ha uppryckning

Framtiden har en lång historia. En viktig period i kulturmiljöarbetet är tiden efter 1976 års omorganisation. På varje länsstyrelse inrättades en tjänst som länsantikvarie.

Den 2 december samlades tjugofyra alerta, tidigare länsantikvarier och landsantikvarier/länsmuseichefer på Riksantikvarieämbetet för att dela med sig av sina minnen från tiden efter reformen.

– Syftet med mötet var flera – Riksantikvarieämbetet ska bli bättre på att dokumentera vår egen historia och inspirera till forskning om den. Ytterst handlar det om våra framtidsfrågor, säger Birgitta Johansen som varit med och arrangera mötet.

Länsantikvarie var ett statusjobb som gav fler kvinnor möjlighet att avancera, men som kvinna och mamma kunde man få höra att man skulle ta hand om sina barn istället. Männen berättade om nätverk och utbildningar, hur de matchades fram.

Deltagarna såg tillbaka på en tid då det fanns mer resurser och större spelrum men som också präglades av en konflikt mellan länsmuseum och de nya länsantikvarierna på många håll. Kulturmiljövården fick som alla önskade en större plats i samhällsplaneringen, men själva reformen kunde ha genomförts bättre. Det blev mycket stridigheter och en effekt blev att länsmuseerna att satsade mer på andra frågor som barn och unga eller konst.

Uppfattning av konflikten kunde ha en livgivande sida hördes.

– Men vi åstadkom otroligt mycket, sa en deltagare. Ta tillbaka den andan!

Det var en pionjärtid, mycket hände och allt var möjligt, intresset för frågorna gick att väcka hos såväl landshövdingar som medborgare. Många var unga och revolutionära och ville förändra samhället. Energinivån på mötet var hög och viljan stark att träffas igen och fortsätta debatten för åsikterna skilde sig fortfarande åt.

Hela mötet dokumenterades genom inspelning av bild och ljud, att nytt grepp för Avdelningen för Arkiv och bibliotek. Arbetet med såväl metodutveckling för dokumentation som att initiera forskning kring kulturmiljöarbetets nutidshistoria fortsätter. Många uppslag till fortsatta dokumenterande samtal och forskningsinsatser hördes under dagen.

 

  • Publicerad:
  • Uppdaterad: