Hur utformas framtidens offentliga miljöer?

Idag presenteras de tretton projekt som ingått i regeringsuppdraget Samverkan om gestaltning av offentliga miljöer vid en stor konferens på Arkitektur- och designcentrum i Stockholm. Konstnärer, formgivare, antikvarier och arkitekter har samarbetat med planerare och ingenjörer för att utveckla nya idéer och lösningar för skolmiljöer, resecentrum, bostadsområden, stadsmiljöer, sjukhusområden och parkmiljöer.

Framtidens offentliga miljöer har stått i fokus i regeringsuppdraget som genomförts av Statens konstråd, Riksantikvarieämbetet, Boverket och Arkitektur- och designcentrum 2010-2013. De offentliga rummen tillhör alla och är viktiga för en hållbar samhällsutveckling. Trots att väl gestaltade offentliga miljöer påverkar människors trygghet, gemenskap och delaktighet är ansvaret ofta otydligt.

Samtidigt släpps myndigheternas bok Konsten att gestalta offentliga miljöer – Samverkan i tanke och handling och KTH:s forskarrapport Att verka tillsammans – erfarenheter från gestaltning av offentliga miljöer.