Nyheter
Riksintressen för kulturmiljövården.
Riksintressen för kulturmiljövården.

Vägledning för riksintressen skickas nu på bred remiss

Riksantikvarieämbetet bedriver sedan januari 2012 det tvååriga projektet Kulturmiljövårdens riksintressen. Projektets uppdrag har varit att bidra till en mer ändamålsenlig tillämpning av kulturmiljövårdens riksintressen och en ökad samsyn mellan de aktörer som på olika sätt berörs av frågan. En vägledning för arbetet med kulturmiljövårdens riksintressen har framtagits i löpande dialog med länsstyrelserna och skickas nu på remiss.

Vägledningen syftar till att underlätta tillämpningen genom att klarlägga förutsättningar och ramar för hanteringen och verka för likartade förhållningssätt, en gemensam begrepps­apparat och en samsyn på centrala frågor. Den riktar sig främst till tjänstemän på länsstyrelserna men även till andra aktörer som arbetar för en hållbar samhällsutveckling. Genom en utvecklad tillämpning vill Riksantikvarieämbetet ge bättre förutsättningar för att kulturmiljövårdens riksintressen ska bli de angelägna inspel i samhällsutvecklingen som de är tänkta att vara.

Remissversionen har skickats ut till en bred målgrupp som innefattar såväl centrala myndigheter som länsstyrelser, museer, Sveriges kommuner och landsting samt ett urval kommuner, regionförbund och privata konsulter inom området. Senast den 3 mars 2014 önskas remissinstansernas synpunkter. Vägledningen kommer att ligga den till grund för utbildningar och seminarier under 2014 och en slutlig version tas fram utifrån de synpunkter och erfarenheter som fångas under året.

Hej Lena,
tack för ditt intresse! Vägledningen finns att ladda ned och skriva ut i PDF-format, se högerspalten på denna sida. Vill du ha den i pappersformat så kan vi givetvis sända dig en kopia?

Vänliga hälsningar,
Emy Lanemo

Önskar få Vägledning för riksintressen inom kulturmiljövården för ev remissyttrande.
Vänliga hälsningar
Lena Tengnér
Lövstigen 4
90343 Umeå
(arkitekt och byggnadsantikvarie, verksam i Fyrvaktaren HB)

Hej Bengt-Åke,

Tack för visat intresse! Vi ska gärna skicka en pappersversion av vägledningen till dig för kännedom.
Vänliga hälsningar,
Emy Lanemo

Var vänlig sänd handlingarna per post ang remissvar om riksintresse.
Bengt Åke Johansson
Idrottsvägen 8
458 40 Ödeborg.

  • Publicerad:
  • Uppdaterad: