Arkeologisk undersökning av gravfält och bytomt i Skiftinge, Eskilstuna 2013

Konferens om arkeologiska metoder

De senaste decennierna har inneburit en enorm samhällsutveckling inom teknik och naturvetenskap. Från ett samhälle där observationer endast kunde göras med det mänskliga ögat och antecknas med en penna, har vi idag en mångfald avancerade metoder för observation, dokumentation, analys, bearbetning och lagring.

Hur påverkar de tillgängliga teknikerna arkeologins metodutveckling? Står vi inför ett avgörande paradigmskifte eller har vi redan trätt över gränsen? Vilka är de nya metoder som kan ge störst landvinning för den arkeologiska tolkningen? Finns det en egen ”oberoende” metodutveckling inom arkeologin? Konferensen kommer att ta upp såväl teoretiska perspektiv som praktiska exempel. Vi välkomnar alla inom arkeologins verksamhetsområden: länsstyrelser, arkeologiska undersökare, universitet, museer och olika myndigheter.

Program konferens arkeologiska metoder 2014

Dokumentationen för konferensen hittar du här.

Tid: 11-12 mars 2014
Plats: Hörsalen, Historiska museet, Storgatan 41, Stockholm
Konferensavgift: 1.750 kr inkl moms. I priset ingår kaffe båda dagarna och middag kvällen den 11 mars.

Upplysningar: Eva Skyllberg, tfn 08-51918514eva.skyllberg@raa.se eller Carolina Andersson, tfn 08-51918255carolina.andersson@raa.se