Nyheter
Åsvägen mellan Sundby och Jäder. Åsby, Södermanland, 1940
Åsvägen mellan Sundby och Jäder. Åsby, Södermanland, 1940Foto: Mårten Sjöbeck (Ingen upphovsrätt)

Mårten Sjöbeck på Flickr Commons

I ett nytt bild-set på bildsajten Flickr Commons visar Riksantikvarieämbetet under våren ett urval fotografier tagna av markhistorikern, botanikern och kulturgeografen Mårten Sjöbeck – också kallad ”Skånes Linné”.

En verklig bildskatt i Riksantikvarieämbetets arkiv är cirka 7 000 fotografier tagna av markhistorikern Mårten Sjöbeck, som levde 1886-1976. Han var en pionjär i sina teorier om hur människan format landskapet under tusentals år, genom aktiviteter som odling, bete, slåtter och lövtäkt. Han var också en föregångare i sin syn på hur kulturlandskapet skulle vårdas och bevaras.

Bakgrund och tiden på Kungliga Järnvägsstyrelsen

Mårten Sjöbeck var skåning, bland annat bosatt i Helsingborg. Efter studentexamen 1907 studerade han botanik och geografi vid Lunds universitet, men fick av ekonomiska skäl avbryta sina studier när hans far dog. 1909 anställdes han vid Kungliga Järnvägsstyrelsen (föregångare till Statens Järnvägar), först som kontorsskrivare, senare som byråchef fram till pensioneringen 1953. På uppdrag av Järnvägsstyrelsen skrev han en serie resehandböcker om olika landskap, illustrerade med hans egna fotografier.

Mårten Sjöbeck som vetenskapsman

Parallellt med tjänsten på Järnvägsstyrelsen fortsatte Mårten Sjöbeck med sin forskning. Han publicerade en mängd vetenskapliga artiklar och skrifter om kulturlandskapets historia och bevarande, med fokus på det sydsvenska landskapet. 1950 utsågs han till hedersdoktor vid Lunds universitet och 1966 tilldelades han stora Linné-medaljen i guld av Kungliga Vetenskapsakademien. Hans forskning lade grunden för markhistoria som ett nytt vetenskapligt område i Sverige.

Bilderna i arkivet

Bildsamlingen i Riksantikvarieämbetets arkiv överlämnades av Järnvägsstyrelsen på 1950-talet. Fotografierna är dokumentationsbilder från 1920-tal till omkring 1960. De visar landskap och kulturmiljöer, städer, byggnader och fornlämningar, människor och husdjur. Inte minst förevigar många av dem det gamla bondesamhället som Mårten Sjöbeck såg försvinna i takt med industrialisering och nya förutsättningar för jordbruket.

Ett urval i Kulturmiljöbild och på Flickr Commons

Omkring 470 av bilderna, de flesta från södra och mellersta Sverige, har tidigare digitaliserats för Riksantikvarieämbetets bilddatabas Kulturmiljöbild, där bilderna märkts Public Domain Mark. Ett urval av dem kommer under våren att laddas upp i ett nytt bild-set på bildsajten Flickr Commons, där Riksantikvarieämbetet finns med sedan 2009.

Mårten Sjöbecks bilder har ett stort kulturhistoriskt värde, samtidigt som många av dem har en hög fotografisk och estetisk kvalitet och en säregen skönhet. Mårten Sjöbeck hade inte bara en djup kunskap om sina motiv, utan också en begåvad fotografs blick.

Kontakt: Anna Boman, Arkiv och bibliotek. E-post: anna.boman@raa.se

 

 

Roligt att du uppskattar bilderna! Det är nog så att rätt många fotografer inom det kulturhistoriska området har bilder spridda i olika institutioner, arkiv och museer. Länsmuseet Gävleborg har till exempel också Mårten Sjöbeck i sina samlingar (och på Flickr), förutom UB Lund och Helsingborgs museum, som du nämner.

Det var mycket intressant att få ditt exempel på hur Mårten Sjöbecks bildmaterial används aktivt idag, vilket visar på bildernas stora värde på flera plan. Tack för det!

Mycket glädjande! Javisst är hans samlingar en skatt, synd bara att det är så utspritt och det finns ju ännu fler foton bl a på UB -1 i Lund m fl. Sjöbeck har gjort ett ovärderligt material om NV Skåne som bara delvis är publicerat men som vi använder regelbundet här på stadsbyggnadsförvalntingen i samband med kulturhistoriska värdebeskrivningar. Jag hade f ö nöjet att göra en vandringsutställning för HBG museum 1986 till 100 -års minnet av hans födelse. mvh Tel 042-105296

  • Publicerad:
  • Uppdaterad: