Forskningsutlysning – JPI Joint Programming Initiative Cultural Heritage – Heritage Plus Call har nu öppnat

Information om utlysningen inom JPI Cultural Heritage – Heritage Plus Call

Riksantikvarieämbetet deltar i den europeiska forskningsutlysningen JPI Joint Programming Initiative Culture Heritage and Global Change. Du som forskare kan i samverkan med andra europeiska forskare söka medel för kulturarvsforskning.

Utlysningen inom JPI Cultural Heritage – Heritage Plus joint call är nu öppen. 15 länder deltar varav Sverige bidrar med 150 000 Euro fördelat på tre år av totalt 9 miljoner Euro.

Sista ansökningsdag är 28 april 2014.

Ansökningsprocessen kommer att ske i två steg och transnationella forskningsprojekt efterfrågas.

De temaområden som utlyses i Heritage Plus joint call grundas på den framtagna strategiska forskningsagendan: the Strategic Research Agenda for the Joint Programming Inititative and Global Change.

Utlysningen avser att stötta projekt inom följande teman:

  1. Safeguaring tangible cultural heritage and its associated intangible expression
  2. Sustainable strategies for protecting and managing cultural heritage
  3. Use and re-use of all kinds of cultural heritage

All information om utlysningen Heritage Plus och ansökningsförfarande finns på huvudsidan för JPI Cultural Heritage.

Läs om vanliga frågor och ordlista/definitioner här: Heritage Plus FAQs and Glossary.

JPI-arbetet vid Riksantikvarieämbetet beskrivs här: JPI Riksantikvarieämbetet

Kontaktpersoner vid Riksantikvarieämbetet:
Christina Fredengren
Karin Arvastson
Jan Turtinen