Internationellt seminarium – Economics of conservation 22 maj Visby

Ett internationellt seminarium hålls i Visby: Economics of conservation.

Se inbjudan: Economics of Conservation inbjudan 2014

Talare är bland andra den världsledande kulturekonomen David Throsby, Peter Nijkamp som är rankad en av världens 20 mest betydelsefulla ekonomer, ICOMOS tidigare generalsekreterare Jean-Luis Luxen, författaren till flera standardverk om kultur och hållbar utveckling Luigi Fusco Girard, en av USA:s viktigaste lobbyister i kulturvårdsfrågor Donovan Rypkema, och Christer Gustafsson som forskar om kulturmiljöns betydelse för regionala innovationssystem.

Tid: Torsdag 22 maj, 9:30 – 16:30

Plats: Sal E22 (ingång Almedalsbiblioteket), Campus Gotland, Visby.

Anmälan senast 20 maj (se särskild anmälningslänk i inbjudan). Seminariet är gratis och hålls på engelska.

Detaljerat program kommer att finnas på: www.konstvet.uu.se/kulturvård

Arrangörer: Avdelningen för Kulturvård vid Uppsala universitet Campus Gotland, ICOMOS forskningskommitté för kulturvårdens ekonomi (ISCEC) och Riksantikvarieämbetet.

Seminariet genomförs som en del i det FoU-finansierade projektet Kulturvård 3.0.