Internationellt runsymposium i Nyköping 1-6 september 2014

Välkomna till 8th International Symposium on Runes and Runic Inscriptions: ”Reading Runes: Discovery, Decipherment, Documentation”, 1-6 september 2014 i Nyköping.

Det internationella runsymposiet äger rum vart fjärde år. Konferensspråk är svenska, danska, norska, engelska och tyska.

Symposiet arrangeras av Riksantikvarieämbetet i samarbete med Uppsala Runforum vid Uppsala universitet.

För mer information, se symposiets webbsida: http://www.runforum.nordiska.uu.se/readingrunes/