Naturen for mig 170px

Ny FoU-publikation: Naturen för mig. Nutida röster och kulturella perspektiv

Antal kommentarer: 0

Publikationen Naturen för mig. Nutida röster och kulturella perspektiv är ett resultat av FoU-projektet Naturen för mig som finansierades med Riksantikvarieämbetets FoU-medel 2012-2013. Projektet genomfördes inom temat Kulturarvets betydelse vid Institutet för språk och folkminnen i Göteborg.

Publikationen är en populärvetenskaplig bok om människor och natur. Den bygger på erfarenheter och berättelser som vittnar om att ämnet är engagerande, stort och svårgripbart.

Titel: Naturen för mig. Nutida röster och kulturella perspektiv.
Redaktörer: Lina Midholm, Katarina Saltzman
År: 2014
Förlag: Institutet för språk och folkminnen.
ISBN: 978-91-86959-14-2

Läs om fler FoU-publikationer här: Senaste FoU-publikationerna.

Dela sidan på

Lämna en kommentar