Nyheter
Omslag Världsarv i Sverige
Omslag Världsarv i SverigeFoto: Riksantikvarieämbetet (CC BY)

Ny guide till världsarven i Sverige

Lär känna femton skatter i Sverige, alla omistliga för mänskligheten enligt Unescos världsarvskonvention. Den nya publikationen ger dig möjlighet att upptäcka dessa värdefulla natur- och kulturmiljöer som alla berättar om människan eller jordens historia.

Tillsammans har Svenska Unescorådet, Naturvårdsverket och Riksantikvarieämbetet arbetat fram publikationen Världsarv i Sverige. Den beskriver de femton olika världsarven men tar även upp vad ett världsarv är och vad världsarvskonventionen innebär. Förhoppningen är att skriften ska väcka nyfikenhet och lust för att inspirera till besök.

– ”Vi som arbetar med världsarven noterar med glädje ett ökande intresse i samhället för dem. Med den här skriften vill vi möta efterfrågan på information och bidra till ökad kunskap” skriver Inger Davidson- ordförande i Svenska Unescorådet, Maria Ågren – generaldirektör Naturvårdsverket och riksantikvarie Lars Amréus i förordet. – ”Kännedom och kunskap om dessa natur- och kulturmiljöer är en förutsättning för att de ska kunna bevaras, användas och utvecklas.”

Publikationen finns tillgänglig som pdf att ladda ned eller visa på skärm gratis. Möjligheten finns även att beställa utskrivna och bundna exemplar via print on demand och Samla.

För den som vill ha större volymer av tryckta exemplar på kraftigare papper erbjuds möjligheten att göra tilltryck direkt från upphandlat tryckeri. Kontakta annika.ragnarsson@raa.se för vidare uppgifter.

Texterna och majoriteten av bilderna är licensierade CC BY enligt Creative Commons och därmed fria att återanvända av alla så länge du anger upphovsman och källa.

Boken finns även tillgänglig på engelska.

Kontakt:
Annika Ragnarsson, kommunikatör, 08-5191 8582, annika.ragnarsson@raa.se

Världsarv i Sverige - tryckt

 

 

 

 

 

Foto: Riksantikvarieämbetet (CC BY)

Hej,
Vi på Ronneby Turistbyrå skulle vilja ha denna broschyr, kan ni skicka några exemplar med posten?

Med vänlig hälsning, Isabell
Ronneby Turistbyrå
Västra Torggatan 1
SE-372 30 Ronneby
tel +46 457-61 75 70
turist@ronneby.se
http://www.visitronneby.se
Facebook – Visitronneby

  • Publicerad:
  • Uppdaterad: