Nyheter

Vad gör en ideell organisation inom kulturmiljöområdet?

Riksantikvarieämbetet fördelar statsbidrag till ideella organisationer inom kulturmiljöområdet. Syftet med bidraget är att stödja ideella organisationer inom kulturmiljöområdet som bidrar till människors möjligheter att uppleva, förstå och ta ansvar för kulturmiljön, samt att främja en mångfald av kulturmiljöer som bevaras, används och utvecklas.

I år fick nitton ideella organisationer dela på 4,5 miljoner kronor. 

På Riksantikvarieämbetets K-blogg kommer dessa ideella organisationer att presenteras under året. Först ut var stiftelsen Kulturarv utan Gränser som är en oberoende svensk enskild organisation som arbetar för att rädda och vårda materiellt och immateriellt kulturarv som hotas av krig, naturkatastrofer, vanskötsel, fattigdom eller politiska och sociala konflikter.

Nästa organisation att presentera sig är Arbetslivsmuseernas Samarbetsråd (ArbetSam) som är Sveriges största museiförening med 500 arbetslivsmuseer anslutna.

Håll utkik på k-blogg.se och på Riksantikvarieämbetets Facebook-sida och Twitter för fler ideella organisationer.

  • Publicerad:
  • Uppdaterad: