Människor med en maskin i förgrunden och träbaracker i bakgrunden i Almedalen.

Ses vi under Almedalsveckan?

Vill du träffa oss i vimlet och tala om angelägna kulturarvsfrågor? Då hittar du oss på plats där allt händer. På vår almedalssida hittar du alla aktiviteter, datum och tider där vi är arrangörer eller talare under årets politikervecka i Visby. 

Aktuella frågor som diskuteras där vi är med är kulturhistoriska järnvägsmiljöer, klimatanpassning till en allt varmare värld och konsekvensanalyser för stadsutveckling. Sist men inte minst för vi ett viktigt samtal om vad det egentligen innebär att du och jag, ja alla, är ansvariga för att skydda och vårda vår kulturmiljö som det står i kulturmiljölagen. Hur påverkar det dig? Och dina barn?

Årets Almedalsvecka pågår från den 29 juni till och med den 6 juli. Läs mer om aktiviteterna där Riksantikvarieämbetet deltar i som arrangör eller talare under Almedalsveckan 2014 på www.raa.se/almedalen.