Nyheter
Biskop Åke Bonnier, författaren Katrin Kielos samt Qaisar Mahmood.Foto: (CC BY)

Vad håller ihop Sverige?

”Det behövs en ny nationell berättelse som bygger på mångfald och pluralism”. Qaisar Mahmood från Riksantikvarieämbetet gav sin syn på vad som skapar gemenskap och identitet i samhället på ett seminarium i Visby domkyrka idag.

Medverkande förutom Qaisar Mahmood var Katrin Kielos, författare, Åke Bonnier, biskop, Svenska kyrkan, Bengt Karlsson, docent i socialantropologi, Stockholms universitet. Moderator Mikael Kurkiala, Svenska kyrkan.

Tema mångfald

Almedalens tredje dag präglas av ord som mångfald och öppenhet och den avslutande klockringningen underströk detta. Seminariet inleddes med frågeställningar som de medverkande fick ge sin syn på. Kollektiva traditioner har ersatts av individuella livsstilar och den tid är avlägsen då ”svenskhet” gick att knyta till gemensamt delade erfarenheter. Hur skapar vi under dessa omständigheter delaktighet och sammanhållning och hur kan medborgarskap tolkas så att det rymmer både mångfald och enhet?

Konformism och etnisk likhet

Katrine Kielos menar att det svenska samhället präglas av konformism och likhet, jämfört med andra länder.

Bengt Karlsson talar om att föreställningen vi hade om globaliseringen där nationella gränser suddas ut inte slagit in, nationella gränser existerar fortfarande i hög grad. Han menar också att det nationella inte behöver kopplas till vilken nationalstat man tillhör.

Åke Bonnier tar upp aspekten att samhörighet måste byggas upp. Vi måste börja bygga ett samhälle där människor känner samhörighet i ett multisammanhang, där människor kan känna att man hör ihop fast man inte är identisk

Nya berättelser

Qaisar Mahmood menar att vi i Sverige laddar symboler i våra berättelser om dåtid, nutid och framtid, vilket gör det omöjligt för nya att känna gemenskap.
– Vi behöver bygga en ny nationell berättelse som inte är etnisk, säger Qaisar Mahmood avslutningsvis.

 

  • Publicerad:
  • Uppdaterad: