Nyheter
Exempelbild från Bebyggelseregistret med nya digitala ytor. (Lindholmens örlogsvarv i Karlskrona).

Bebyggelseregistret lägger in digitala ytor för byggnadsminnena

Bebyggelseregistret har under de senaste veckorna lagt in digitala ytor för statligt och enskilt ägda byggnadsminnen. Nyttan med ytorna är att de hjälper till att visualisera och tydliggöra byggnadsminnenas skyddsområden.

Tidigare fanns det endast punkter för byggnadernas positioner utmärkta i kartan och det gick inte att se skyddsområdenas utsträckning annat än i beslutsdokumenten. Alla ytor har ännu inte kommit på plats men fylls på efterhand, kommun för kommun.

Geometrierna för de enskilda byggnadsminnena är hämtade från VIC-Natur som är ett digitalt handläggarstöd för bland andra länsstyrelserna. De statliga byggnadsminnenas geometrier är hämtade från respektive förvaltare. Ytorna kommer framöver att kvalitetssäkras genom avstämning med länsstyrelserna och förvaltarna och efter det uppdateras kontinuerligt.

Funktionen att lägga in ytor är nu även tillgänglig för de registerförare som önskar lägga in ytor för exempelvis inventeringsområdenas utsträckning. I framtiden kommer det även att gå att hämta hem ytorna för användning i exempelvis GIS-program precis som det dagsläget går att hämta hem byggnadspunkter via Bebyggelseregistrets datauttag.

Byggnadsminnesytorna är rödfärgade och transparenta, medan inventeringsytorna är gula. Genom att klicka på ytorna får man en presentation av dess innehåll.

Kontakta oss gärna för mer information:

Telefon: 08-5191 8292
Supporten är öppen måndag till fredag mellan 09:00 och 16:00. Skulle vi inte vara anträffbara går det bra att använda mejladressen nedan, så återkommer vi så snart vi kan.

E-postadress:
bebyggelseregistret@raa.se

 

  • Publicerad:
  • Uppdaterad: