Nyheter
Farsta
Farsta Foto: ( CC BY)

Bebyggelseregistret kopplas direkt mot Lantmäteriets geodatatjänst

Kopplingen är en kvalitetshöjande åtgärd som innebär snabbare och säkrare information framöver.

Bebyggelseregistret (BeBR) har från starten 1998 använt Lantmäteriets fastighetsinformation, och då framförallt byggnadernas officiella beteckningar för att kunna knyta bebyggelseinformation från inventeringar till rätt byggnad. Nu har Bebyggelseregistret kopplats upp direkt till Lantmäteriets geodatatjänst gällande fastighets- och byggnadsinformation. Ändringar aviseras automatiskt varje natt vilket är ett stort kvalitetslyft från att ha behövt göra manuella hämtningar av uppdateringar en gång i veckan. Denna kvalitetshöjande åtgärd innebär bland annat att registret alltid tillhandahåller aktuella byggnadsbeteckningarna och att det nu går snabbare att hämta fastighetsinformation vid registrering i BeBR. Aktuellt koordinatsystem är SWEREF 99 TM.

Läs även mer om Lantmäteriets geodatatjänster.

Geodatasamverkan ger myndigheter, kommuner och andra organisationer tillgång till ett samlat utbud av geodata i Geodataportalen

 

  • Publicerad:
  • Uppdaterad: