Nyheter
Net fantasyFoto: cobalt123 (CC BY-NC-SA)

En dag om att bedriva verksamhet på webben

6 november arrangerar Länsstyrelsen Halland, Kulturmiljö Halland, Hallands kulturhistoriska museum och Riksantikvarieämbetet en dag om att bedriva verksamhet på webben. Inbjudan har gått ut brett, och ett 30-tal personer från länsstyrelser och museer samt Wikimedia kommer att delta. Tanken med dagen är att diskutera de möjligheter som webben innebär när det gäller att nå många med sin verksamhet, och att ha ett transparent och inkluderande arbetssätt.

  • Publicerad:
  • Uppdaterad: