Nyheter
Ola W. Jensen, nybliven ledamot av Kungliga bibliotekets forskarråd
Ola W. Jensen, nybliven ledamot av Kungliga bibliotekets forskarråd Foto: ( CC BY)

Vad gör du på KB, Ola?

Hej Ola W. Jensen, docent och mångårig medarbetare på Riksantikvarieämbetets arkiv och bibliotek – du är ju nybliven ledamot i Kungliga bibliotekets forskarråd. Grattis!

Vad är forskarrådets uppgift?

Syftet med rådet är att stärka Kungliga bibliotekets roll som forskningsbibliotek genom att ge råd och följa upp i olika forskningsrelaterade frågor och projekt, såsom vid ansökningar, externa samarbeten och nationella utvecklingsprojekt.

Vad kommer du att göra där?

Vi har enbart haft ett sammanträde ännu, men i praktiken innebär det att vi ska reflektera över aktuella frågor, fånga upp forskningsrelaterade utvecklingsfrågor och fundera över framtida behov. Vi kommer sedan att diskutera och utveckla våra tankar under återkommande möten.

Vad blir ditt bidrag till arbetet i forskarrådet?

Framförallt min långa erfarenhet av forskningsfrågor och projekt inom humaniora och kulturområdet – forskning handlar ju om så mycket mer än att bara fördjupa sig i en vetenskaplig fråga. Sedan har jag ju under mina år på Riksantikvarieämbetet arbetat mycket med forskningens villkor och behov och med frågor som rör hantering och tillgängliggörande av såväl analog och digital information som jag tror kan komma väl till pass.

Det är roligt att en medarbetare på Riksantikvarieämbetet väljs in i Kungliga bibliotekets forskarråd.

Vilka fördelar ser du när forskare samverkar mellan olika organisationer och myndigheter – förutom själva forskningsnyttan förstås?

Kungliga biblioteket är ju som Riksantikvarieämbetet en statlig myndighet med uppdrag att samordna och utveckla arbete som rör kulturarv. Vi arbetar båda med att hantera och tillgängliggöra stora mängder analog och digital information och vi har båda forskare och forskningsfrågor på dagordningen. Jag är övertygad om att jag kommer att lära mig en hel del som jag sedan kan återkoppla till både Arkiv och bibliotek, det vill säga Antikvarisk-topografiska arkivet ATA och Vitterhetsakademiens bibliotek, och till myndigheten i stort.

Intervjun med Ola W. Jensen är gjord i samarbete med Linda Emanuelsson, praktikant på Vitterhetskakademiens bibliotek.

  • Publicerad:
  • Uppdaterad: