Nyheter
Denna bild från 1950-talet av Pål-Nils Nilsson är en av de bilder som visas i Europeana. Foto: ( CC BY)

Riksantikvarieämbetet har största fria samlingen i Europeana

Riksantikvarieämbetet är den kulturarvsinstitution som har bidragit med den största helt fria samlingen till den europeiska kulturarvsplattformen Europeana.

I en ny sammanställning av statistik toppas listan av drygt 800 000 fornlämningsposter från Fornsök, en viktig del av de över 30 miljoner olika objekt som kan sökas fram i Europeana.

Topp fem helt fria samlingar i Europeana:

  1. Riksantikvarieämbetet: 812 971 objekt
  2. Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed: 487 880 objekt
  3. The Danish Agency for Culture: 301 314 objekt
  4. National Library of the Netherlands: 226 666 objekt
  5. German Archeological Institute: 183 683 objekt

Att samlingar från en viss minnesinstitution listas som helt fria i tabellen innebär att alla bilder eller annan media är märkta med någon av licenserna Public Domain Mark, CC0, CC BY eller CC BY-SA vilket betyder att de får användas av andra och även ändras för att skapa något nytt. Samlingar märkta med andra Creative Commons-licenser finns också med i tabellen, men räknas inte som helt fria eftersom de har restriktioner av olika slag, till exempel att bilderna inte får användas kommersiellt.

Till de 800 000 objekten från FMIS tillkommer c:a 130 000 bilder från Kulturmiljöbild och Bebyggelseregistret som också är fria att använda, men där det fanns en felmärkt bild i Europeana när statistiksammanställningen gjordes. Numera har bilden rätt licens också i Europeana och alla bilderna får alltså användas fritt.

Här hittar du allt som Riksantikvarieämbetet visar i Europeana.

  • Publicerad:
  • Uppdaterad: