Nyheter
Foto: (CC BY)

Tydligare samverkan med Jordbruksverket

I början av december träffades ledningarna för Riksantikvarieämbetet och Jordbruksverket. Syftet var lägesavstämning och att förtydliga samarbetet.

Nya nationella mål för kulturmiljöarbetet infördes 2014. Jordbruksverket arbetar brett med natur- och kulturmiljöfrågor inom sitt uppdrag. Främst sker arbetet inom landsbygdsprogrammet, miljömålsarbetet och i arbetet med att göra det lättare att leva på landsbygden.

Riksantikvarieämbetets roll är att stötta Jordbruksverkets sektorsansvar och att ha nationellt överinseende för kulturmiljön. För Jordbruksverkets del innebär det att myndigheten i dag har mer fokus på hela landsbygden än bara jordbruket, och att kulturmiljön är en del av sektorsansvaret. Mycket av samverkan ryms inom miljömålsarbetet.

Det nya Landsbygdsprogrammet innebär betydligt försvagade stödåtgärder för vård och skötsel av kulturmiljövärden i jordbrukslandskapet. Det finns dock nya viktiga insatser, inte minst avseende vård av kulturhistoriskt värdefulla hembygdsgårdar, som är en fortsättning av projektet ”Hus med Historia”. Samverkan mellan myndigheterna är också aktuellt när det gäller projektet ”Traditionell småskalig matkultur”.

 

  • Publicerad:
  • Uppdaterad: