Nyheter
Gamla ekar på Förkärla kyrkogård, Blekinge län. Foto: ( CC BY)

Fria eller fälla – den nya vägledningen om träd är nu klar!

Träd i offentliga miljöer, till exempel på kyrkogårdar, i parker, alléer och i städer, orsakar ibland konflikter mellan olika intressen. Fria eller fälla – en vägledning för avvägningar vid hantering av träd i offentliga miljöer ger stöd och förståelse för hur olika värden kan synliggöras och vägas in när man planerar åtgärder på träd. Den behandlar även frågor som rör lagstiftning och handläggning av ärenden samt presenterar en modell som visar hur man kan gå till väga om olika värden kolliderar.

Fria eller fälla är ett resultat av ett treårigt samarbete mellan Riksantikvarieämbetet, Naturvårdsverket, Trafikverket, Svenska kyrkans arbetsgivarorganisation, Föreningen Sveriges Kyrkogårdschefer, Föreningen Sveriges Stadsträdgårdsmästare, Sveriges lantbruksuniversitet och länsstyrelserna.

Fria eller fälla vänder sig i första hand till handläggare på exempelvis länsstyrelser och kommuner men även till beställare av trädvårdsåtgärder och nyplanteringar och konsulter inom branschen.

Fria eller fälla kan laddas ned som PDF fil här. Där kan den också köpas via print-on-demand.

Publikationen går även att köpa hos en del bok- eller nätbokhandlare

 

Kontakt: Fabian Mebus, fabian.mebus@raa.se

  • Publicerad:
  • Uppdaterad: