Nyheter
Kulturmiljö i Jämtland
Kulturmiljö i Jämtland Foto: ( CC BY)

Jordbruksstöden för kulturmiljöer gör stor samhällsekonomisk nytta

Nyligen publicerade Jordbruksverket en rapport där effekterna av jordbruksstödet redovisas. Rapporten visar att störst samhällsekonomisk nytta ger miljöersättningarna till betesmarker och kulturmiljöer.

I samhällsnyttan ingår bland annat arbetstillfällen och värdet av kollektiva nyttigheter som kulturmiljöer och biologisk mångfald.

Resultatet är intressant för kommande studier av hur ersättningarna för skötsel av kulturmiljöer i odlingslandskapet kan utformas i framtiden, säger Michael Frisk, utvärderare på Kulturmiljöavdelningen.

I förhållande till stödbeloppen är stöden till betesmarker, kulturmiljöer och gödselanläggningar de samhällsekonomiskt mest lönsamma. Deras nettovärde är ungefär 10 gånger större än själva stödbeloppet.

Rapporten har tagits fram inom ramen för Jordbruksverkets, Riksantikvarieämbetets, Naturvårdsverkets och Havs- och vattenmyndighetens gemensamma uppdrag att följa upp den gemensamma jordbrukspolitiken (CAP).

Läs och ladda ner rapporten på Jordbruksverkets webbplats.

 

  • Publicerad:
  • Uppdaterad: