Qaisar Mahmood, Riksantikvarieämbetet.Qaisar Mahmood, Riksantikvarieämbetet.Foto: Henrik Löwenhamn (CC BY)

Kulturarv som stimulans för regional utveckling

Antal kommentarer: 1

Den 22 januari arrangerade Riksantikvarieämbetet tillsammans med Landstinget Västernorrland, Murberget Länsmuseet Västernorrland och Länsstyrelsen Västernorrland en konferens i Sundsvall på temat Kulturarv som stimulans för regional utveckling, med företagande och besöksnäring i fokus.

Tanken med dagen var att den skulle vara inspirerande och att man skulle gå därifrån med lite mer koll på trender och på hur vi kan arbeta mer för att stimulera tillväxt med hjälp av kulturarvet och kulturmiljön i EU-finansierade projekt.

Trendspaning

Först ut bland talarna var Åsa Egrelius från Visit Sweden som visade vilka starka trender de ser kommer att påverka besöksnäringen de närmaste åren. Men först visade hon siffror på hur stor besöksnäringen är i Sverige, något som ofta glöms bort i debatten. Besöksnäringen omsätter årligen 284,5 miljarder kronor, varav 106,5 miljarder kommer från utländska besökare.

De tre trenderna är mobiltelefoner och smarta appar, att vi går från souvenirsamlande till berättarskapande och att vi hellre reser till skapade destinationer, speciellt om vi själva får vara med och skapa dessa. En bubblare är, enligt Åsa, Google Translate-appen som översätter talat språk i realtid. Vad kommer det att innebära för besöksnäringen när språket som barriär försvinner?

Qaisar Mahmood är avdelningschef för Kulturmiljöavdelningen här på Riksantikvarieämbetet och pratade om globaliseringen som en drivkraft bakom människors ökade intresse för historia. Sverige, och Europa, håller på att bli en stor temapark och där gäller det att skapa ‘attraktioner’ med eftertanke.

Två seminariespår

Efter lunch var det två parallella spår med lite olika inriktningar med konkreta exempel på hur andra har gjort tidigare. Det ena spåret hette Organisationsformer för att utveckla produkter och tjänster inom kulturella och kreativa näringar och det andra spåret var Stimulera utveckling med hjälp av platsen och vad den har att berätta.

Bland annat innehöll spåren föredrag från Medeltidsveckan på Gotland, Économusée Society, Regional matkultur, High Coast Art Valley och tankar från riksintresseområden i Västernorrlands län.

Den avslutande panelen sammanfattade dagen och var bland annat överens om att det inte är fult att tjäna pengar på kulturarvet. Det är snarare nödvändigt och ett av målen med stödet från EU och andra aktörer är just att skapa arbetstillfällen, konkurrenskraft och hållbarhet. Sedan var panelen överens, tillsammans med röster från publiken, om att man heller inte får stirra sig blind på korta projekt och bidrag, utan det det gäller att även på smartaste och mest effektiva sätt utnyttja de resurser som redan finns.

Här finns mer information om programmet.

Björn - Medeltidsveckan på GotlandBjörn Sundberg från Medeltidsveckan på Gotland.Foto: Henrik Löwenhamn (CC BY) Elin KulturrådetElin Rosenström från Kulturrådet. Foto: Henrik Löwenhamn (CC BY)

Dela sidan på

Kommentarer (1)

  1. Ønsker å lese denne.

Lämna en kommentar