Mölnbacka skogsäpple hittades i mitten av 1800-talet vid Mölnbacka bruk i Värmland.Mölnbacka skogsäpple hittades i mitten av 1800-talet vid Mölnbacka bruk i Värmland.Foto: Centrum för biologisk mångfald (CC BY)

Nya rådgivningsblad och informationsmaterial om biologiskt kulturarv

Antal kommentarer: 2

Riksantikvarieämbetet har under senare år samarbetat med Centrum för biologisk mångfald, SLU, i olika forskningsprojekt om biologiskt kulturarv. Begreppet har fyllts med nytt innehåll som förhoppningsvis kan komma till användning både inom kulturmiljövården och inom naturvården. En del av forskningsprojektets resultat har publicerats i form av rapporter och artiklar samt i för närvarande 6 olika rådgivningsblad inom Riksantikvarieämbetets serie Vårda väl.

Det mesta av informationen om det biologiska kulturarvet finns nu samlat på Riksantikvarieämbetets hemsida. Där kan du ladda ner samtliga rådgivningsblad och annat informationsmaterial (Vårda väl-bladen kan också köpas via print-on-demand). Du kan också läsa om inventeringsmetodik, forskningsprojekt, hur biologiskt kulturarv kan användas till exempel vid skötsel av kulturlandskapet och i olika naturtyper, och mycket annat. Hemsidan kommer att uppdateras med ytterligare material under året. Länken till sidan är www.raa.se/biologiskakulturarvet.

Kontakt: Fabian Mebus, fabian.mebus@raa.se.

Dela sidan på

Kommentarer (2)

  1. hej! Undrar omd det går att få en kopi av ”Vårda väl. Biologiskt kulturarv. Fäbodar och fäbodskogar. Biologiskt kulturarv i nordliga skogar”?

    Har fått denna rekommenderad då jag skriver om ”past livestock grazing in the boreal forest”.

    mvh Ylva-li Blanck

    1. Vårda väl-bladen finns tillgängliga som pdf:er på vår sida https://www.raa.se/vardaval.

Lämna en kommentar