Nya uppdrag för Riksantikvarieämbetet

Antal kommentarer: 0

Nytt år betyder nya uppdrag för Riksantikvarieämbetet. Det nya regleringsbrevet innehåller i huvudsak följande nyheter.

Riksantikvarieämbetet ska:

– i samarbete med Naturvårdsverket redovisa samverkan mellan naturvård och kulturmiljöarbete när det gäller natur- och kulturreservat. Vidare ska redovisas hur samverkan kan utvecklas och stärkas,

– tillsammans med Skogsstyrelsen redovisa hur myndigheterna i samverkan med aktörerna inom skogsnäringen verkar för att förhindra skador på kulturmiljöer,

–  i samverkan med Jordbruksverket Institutet för språk och folkminnen och Sametinget främja ett levande och dynamiskt kulturarv kopplat till mat- och livsmedelsframställning,

–  belysa förutsättningarna för ett aktivt svenskt deltagande i det europeiska kulturarvsmärket.

Vidare ska högst 2 miljoner kr av kulturmiljövårdsanslaget betalas till föreningen Laponiatjuottjudus för förvaltningen av världsarvet Laponia.

 

Ändrad instruktion

Instruktionen har ändrats pga. av att verksamheter vid årsskiftet skiljts  från Riksantikvarieämbetet. Det rör den arkeologiska uppdragsverksamheten (UV) som överförts till Statens historiska museer och fastighetsförvaltningen som överförts till Statens Fastighetsverk. Vidare har instruktionen kortats ned. Detta innebär dock ingen förändring av myndighetens roll och uppgifter.

 

Dela sidan på

Lämna en kommentar