Tydligare fokus för RiksantikvarieämbetetTydligare fokus för Riksantikvarieämbetet

Tydligare fokus för
Riksantikvarieämbetet

Antal kommentarer: 7

Den 1 januari 2015 sker två stora förändringar för Riksantikvarieämbetet. Enligt regeringsbeslut överförs den arkeologiska uppdragsverksamheten till Statens historiska museer och vi lämnar över ett 70-tal kulturfastigheter till Statens fastighetsverk.

För Riksantikvarieämbetet innebär förändringarna att vi tydligare kan fokusera på rollen att leda, stödja och driva arbetet för kulturmiljön.

Uppdragsarkeologin har varit och är något som många förknippar med Riksantikvarieämbetet. Det har dock inte varit oproblematiskt då Riksantikvarieämbetet ansvarat för nationell tillsyn över arkeologiskt arbete samtidigt som vi bedrivit arkeologisk uppdragsverksamhet. Efter avskiljandet får vi en renodlad myndighetsroll och därmed förbättrade förutsättningar i arbetet att stärka och utveckla det uppdragsarkeologiska området.

Från den 1 januari 2015 lämnar vi även över förvaltningsansvaret av ett antal kulturfastigheter till Statens fastighetsverk som har till huvuduppgift att förvalta kulturfastigheter och har regional förvaltning. Det ger en mer ändamålsenlig och effektiv statlig förvaltning av fastigheterna.

För Riksantikvarieämbetet innebär dessa förändringar att vi tydligare kan fokusera på rollen att leda, stödja och driva.
– Vårt samarbete med andra myndigheter kan utökas och stärkas för att stödja dem att ta sitt ansvar för kulturmiljön. Det ger bättre förutsättningar för att kulturmiljön bevaras, används, utvecklas och får ett större genomslag i samhällsutvecklingen,
säger riksantikvarie Lars Amréus.

Lista över kulturfastigheter (pdf)

Dela sidan på

Kommentarer (7)

 1. Hej!
  tacksam om ni kan skicka mej förteckning
  på de 70-tal kulturfastighetet som RAÄ överlämnar till statens fastighetsverk 20150101.
  Mvh
  Bill Necander

  1. Bill, Jag vidarebefodrar din önskan till avdelningschef Anna Klint-Habbe som du även når via vår växel: 08-5191 8000 eller via epost: anna.klint.habbe@raa.se.

 2. Ännu bättre. Sätt ut en lista på hemsidan

 3. Berörda kulturfastigheter finns i listan som nu ligger ute.

  Begreppet kulturfastigheter använder vi då flera fastigheter finns samlade som kluster i ett område. Begreppet är hämtat från tidigare utredningar kring fastigheterna. Antalet fastigheter enligt Jordabalkens definition är ca 160. Till exempel utgör Gamla Uppsala med högarna en kulturfastighet, men det i Jordabalkens betydelse rör sig om flera fastigheter i området.

 4. Jag kommer inte in på lista.

 5. Hej Åke, jag hoppas du kommer in nu på listan som du finner via länken i slutet av texten ovan. Hör annars av dig till webb@raa.se så skickar vi listan.

 6. OK, jag har kommit fram.

Lämna en kommentar