Nyheter
Sameviste vid sjön Satisjaure (Satihaure) i Lappland, idag en del av världsarvet Laponia. Fisknät och fisklådor i en båt.
Sameviste vid sjön Satisjaure (Satihaure) i Lappland, idag en del av världsarvet Laponia. Fisknät och fisklådor i en båt. Foto från 1958. Foto: ( PDM)

Björn Allard på Flickr Commons

Riksantikvarieämbetet kommer under våren att visa ett urval dokumentationsbilder i färg i ett nytt bildalbum på den internationella bildsajten Flickr Commons där vi är med sedan 2009. Bilderna togs mellan 1957 och 1963 av Björn Allard, fotograf vid Riksantikvarieämbetets dåvarande Fornminnesavdelning.

Uppdraget som fotograf

Björn Allard (1923-2006) var anställd som fotograf vid Riksantikvarieämbetets Fornminnesavdelning under 1950- och 1960-talet. Hans uppdrag var att dokumentera vid fornminnesinventeringen och vid arkeologiska och kulturhistoriska undersökningar, framför allt i mellersta och norra Sverige i samband med älv- och sjöregleringarna vid utbyggnaden av vattenkraften under 1950- och 1960-talet. Att Björn Allard hade en examen i nordisk och jämförande fornkunskap bör ha gjort honom särskilt lämpad för uppdraget.

Bilderna i Riksantikvarieämbetets arkiv

Den största delen av Björn Allards tusentals fotografier i Riksantikvarieämbetets arkiv är i svart-vitt. De ingår som dokumentationsbilder i de så kallade ”Sjöregleringsrapporterna” från undersökningsarbetet i samband med älv- och sjöregleringarna

Bilderna i Kulturmiljöbild och på Flickr Commons

Mer än 400 av Björn Allards diabilder i färg har digitaliserats för Riksantikvarieämbetets bilddatabas Kulturmiljöbild. Ett urval av dem kommer under våren att laddas upp på Riksantikvarieämbetets bildsida på Flickr Commons, i ett nytt bildalbum ”Björn Allard”.

Vad får vi se på Flickr Commons?

Bilderna, som är tagna mellan 1957 och 1963, visar landskap, kulturmiljöer, fornlämningar, och människor i arbete och under fritid. I urvalet ingår också bilder från Riksantikvarieämbetets arkeologiska undersökningsarbete i fält. Bilderna är från olika områden i Lappland, Ångermanland, Jämtland, Dalarna, Östergötland och Västergötland och kommer att presenteras landskapsvis från norr till söder. Fjällvärlden runt sjön Satisjaure (Satihaure) i Lappland, där en samisk miljö är dokumenterad på de inledande bilderna, är idag en del av Laponia, ett världsarv listat av UNESCO.

Välkommen att ta del av denna bildskatt ur Riksantikvarieämbetets samlingar!

Kontakt: Anna Boman, Arkiv och bibliotek. E-post: anna.boman@raa.se

  • Publicerad:
  • Uppdaterad: