Nyheter
Panelbild från Höstmötet i Solna 2013. Foto: Thomas Gustafson (CC BY)

Boka Höstmötet i november

I höst är Riksantikvarieämbetets stora Höstmöteskonferens tillbaka. Årets spännande tema är ”Kampen om kulturarvet” och det kommer kunna fyllas med många intressanta frågor: “Vems ansvar är kulturarvet? – Mitt, ditt eller deras? Vem äger, definierar, utnyttjar, bevarar och använder kulturarvet? Hur kan vi utveckla samarbetet kring kulturarv och kulturmiljö? Vilka hot finns mot kulturarvet?”.

Höstmötet kommer att hållas den 10–12 november i Stockholm. Den första dagen planerar vi för studiebesök och utflykter, till exempel till platser som kan inspirera eller skapa dialog. Den 11 och 12 november hålls själva Höstmötet som kommer att rymma både inspirationsföreläsningar och seminarier. Information om program och hur du anmäler dig kommer efter hand på Höstmötets webbplats, men reservera dagarna i din almanacka redan nu!

  • Publicerad:
  • Uppdaterad: