MalmedelFoto: Gunilla Lagnesjö (CC BY)

Ohälsosamma ämnen i samlingar

Antal kommentarer: 0

I samlingar på museer och i kulturmiljöer förekommer det ämnen som är ohälsosamma eller på annat sätt innebär risker för personalen. Det kan vara bekämpningsmedel som tidigare använts för att skydda föremål från skadedjur. Det kan också vara föremål som i sig själva innehåller giftiga ämnen som pigment, färg eller läkemedel. Det kan även förekomma instrument med radioaktiva eller giftiga kemikalier, gamla speglar med kvicksilver, giftpilar eller vapen.

För att dessa samlingar ska kunna förvaltas och nyttjas på ett säkert sätt behövs stöd och riktlinjer som speglar såväl kulturhistoriska perspektiv som hälso- och miljöaspekter. Kemikaliehantering i allmänhet är reglerad av lagar, men när det gäller ohälsosamma ämnen i museisamlingar råder det brist på lätttillgänglig information. Det finns en osäkerhet om vilka kemiska substanser som har använts, på vad det har använts och hur giftigt det är idag. Detta är ett hälso- och saneringsproblem, särskilt vid hantering, flytt eller omkonservering av de behandlade föremålen.

Riksantikvarieämbetet har, tillsammans med Nordiska museet och Medicinhistoriska museet i Göteborg, beviljats FoU-medel för att under ett år driva ett expertnätverk samt arrangera ett seminarium om ohälsosamma ämnen i samlingar.

Med nätverket vill vi sammanföra expertis från relevanta myndigheter och kulturmiljövården. Syftet är att ta fram underlag för riskbedömning och riskhantering som stöd för museerna. Seminariet kommer att äga rum i anslutning till Samlingsforum den 18–20 november 2015.

Har du frågor eller idéer kring detta projekt, kontakta gärna:
Kaj Thuresson, projektledare, kaj.thuresson@raa.se, 08-5191 8041.

Vi välkomnar också ansökningar som anknyter till ämnet inom vårt koncept för gästkollegor.

Dela sidan på

Lämna en kommentar