Nyheter
Omslag Riksantikvarieämbetets årsredovisning 2014.
Omslag Riksantikvarieämbetets årsredovisning 2014. Foto: ( CC0)

Riksantikvarieämbetet redovisar fjolårets resultat

Nu finns det gångna årets verksamhet sammanfattat i Riksantikvarieämbetets årsredovisning 2014. Fjolårets verksamhet beskrivs i diagram, text, siffror och tabeller.

I fjol skedde förberedelser för att från årsskiftet avskilja den arkeologiska uppdragsverksamheten och fastighetsförvaltningen, vilket ytterligare kommer att tydliggöra myndighetens roll framgent.

Under 2014 har verksamhetsutveckling och interna organisationsförändringar genomförts för att stärka förutsättningarna för ett tydligare nationellt kulturmiljöarbete.

“Det finns en stor insikt om att kulturarv handlar om grundläggande demokratiska rättigheter och skyldigheter. Förhoppningsvis ökar också insikten i olika delar av samhället om att bevarande inte bör sättas i motsats till utveckling, utan att bevarande tvärtom kan vara en framgångsrik strategi för utveckling”, skriver riksantikvarie Lars Amréus i förordet.

Länk till Riksantikvarieämbetets årsredovisning 2014.

Riksantikvarieämbetets årsredovisning 2014
Riksantikvarieämbetets årsredovisning 2014Foto: (CC0)  • Publicerad:
  • Uppdaterad: