Laponia världsarvStorslagen fjällmiljö, ett av Sveriges 16 miljökvalitetsmål. Foto: Bengt A Lundberg (CC BY)

Riksantikvarieämbetets roll i miljömålssystemet

Antal kommentarer: 2

Riksantikvarieämbetet har nyligen redovisat till regeringen om vårt bidrag till, och vår roll i miljömålssystemet. Vi har också lämnat vårt remissvar till Naturvårdsverket med anledning av den fördjupade utvärderingen av de 16 miljökvalitetsmålen.

Här följer i korthet en beskrivning av vår roll och vårt ansvar i miljömålssystemet.

1. Genomförandeansvar: Riksantikvarieämbetet har ett utpekat ansvar som genomförandemyndighet. Det innebär att myndighetens arbete ska leda till att samtliga miljömål uppnås. Detta ansvar delar myndigheten med övriga 25 myndigheter och 21 länsstyrelser i systemet.

2. Uppföljningsansvar: Myndigheten har i likhet med övriga myndigheter med genomförandeansvar också ett ansvar att följa upp och rapportera det egna arbetet till de åtta myndigheter som har ett uppföljningsansvar i miljömålssystemet.

3. Mot bakgrund av rollen som central förvaltningsmyndighet på kulturmiljöområdet ska myndigheten stödja både genomförande och uppföljningsmyndigheter. Myndighetens kan till exempel bidra med att revidera eller att identifiera nya indikatorer för berörda miljömål. Här ligger fokus framför allt på de myndigheter som ansvarar för miljömål med preciseringar om kulturmiljö.

4. Ansvar för kulturmiljööversikt. När genomförandemyndigheterna rapporterar in sina respektive insatser i relation till målen med kulturmiljöpreciseringar öppnas möjligheten att samlat och systematisk fånga upp och analysera det samlade kulturmiljöarbetet i miljömålssystemet. Riksantikvarieämbetet har ingen sådan roll idag men den kan utvecklas och användas till exempel i Naturvårdsverkets målövergripande analyser mot generationsmålet eller i avrapporteringar till regeringen.

Kontakt: Michael Frisk, Kulturmiljöavdelningen

Dela sidan på

Kommentarer (2)

  1. Tacksam om yttrandet till SNV (utv av miljömålen) läggs ut på nätet alt skickas till mig
    M v h
    Lars

  2. Hej Lars,
    jag skickar inom kort.

Lämna en kommentar