Nyheter
Energismart information om solpanelerna som installerats på The Mansion House, Dublin. Foto: ( CC BY)

Vad är varsam energieffektivisering?

Vad är varsam energieffektivisering och är det möjligt att genomföra energieffektivisering av kulturhistoriskt värdefull bebyggelse utan att förändra dess kulturhistoriska värden?

Det är frågeställningar som belysts i ett nyligen avslutat FoU-projekt som genomförts i samarbete mellan Riksantikvarieämbetet och Uppsala universitet Campus Gotland. Läs mer här.

Nu finns också rapporten Varsam energieffektivisering i kulturhistoriskt värdefull bebyggelse II att ladda ner, vilken presenterar kunskapsläge och praxis kring styrmedel för energieffektivisering i byggnader, samt behov av forskning inom området.

Slutsatserna har bl.a. använts som kunskapsunderlag till etapp 3 av Energimyndighetens forskningsprogram, Spara och Bevara – energieffektivisering i äldre byggnader, vars första utlysning pågår just nu.

Rapporten är en sammanställning av de slutsatser och frågeställningar som framkom under det FoU-seminarium som arrangerades av Riksantikvarieämbetet i samarbete med Uppsala universitet Campus Gotland i Visby i maj 2014.

 

  • Publicerad:
  • Uppdaterad: