politikerdebattFoto: Henrik Löwenhamn (CC BY)

Är kulturmiljön en doldis i regionalpolitiken?

Antal kommentarer: 0

Är kulturmiljön en doldis i regionalpolitiken? Det diskuterades på ett inspirationsmöte som Riksantikvarieämbetet arrangerade den 10 mars. På plats fanns 100 regionala kulturpolitiker och tjänstemän samt företrädare för länsstyrelser och regionala museer för att under en hel dag diskutera kulturmiljö. Syftet med dagen var att genom kunskaps- och erfarenhetsutbyte, inspirera den regionala politiken till nya tag i kulturmiljöarbetet.

Det luftades fördomar om de olika instanserna och det diskuterades bland deltagarna hur det skulle kunna fungera med pengar, mätning och verksamhet. På ämnet Varför ska man bry sig om kulturmiljö pratade Christer Gustavsson från Uppsala universitet, Anna Molin från Länsstyrelsen i Västernorrlands län och Bodil Axelsson från Linköpings universitet, alla med sina egna vinklar på ämnet.

Björn Magnusson Staf från Lunds universitet pratade om att använda historien som kompass och hur olika platser och föremål betyder olika saker, beroende på betraktaren. Hur olika referenser förenar oss och hur Zlatans fotbollsplan i Rosengård är en typ av kulturmiljö.

Regionalpolitiker från de åtta riksdagspartierna samtalade om hur de jobbar med kulturmiljö och vad de gör för att föra fram det i kulturpolitiken. Det samtalet finns att se på Riksantikvarieämbetets Youtube-kanal.

Vi fick även höra om maktfördelning och samverkan och om hur fyra länsmuseichefer ser på vad som är regionalt kulturmiljöarbete.

Dokumentation i form av presentationer och mer information finns att hämta på: Inspiration för kulturpolitiker

En kortare film med inslag från dagen:

Läs mer om Riksantikvarieämbetets arbete med kulturpolitiken och om projektet Vision kulturmiljö.

 

Dela sidan på

Lämna en kommentar