Ett vrak hittades 2001 mitt i Göteborg under ett större vägbygge. Bilden visar arkeologer i färd med att rensa fram Götavrakets skrov. I bakgrunden anas kurtinmurens stödtimring som var en del av en äldre befästning.Ett vrak hittades 2001 mitt i Göteborg under ett större vägbygge. Bilden visar arkeologer i färd med att rensa fram Götavrakets skrov. I bakgrunden anas kurtinmurens stödtimring som var en del av en äldre befästning. Foto: Carina Bramstång Plura (CC BY)

Att förstå och bevara arkeologiskt trä

Antal kommentarer: 0

I Sverige finns ett världsunikt kulturarv i arkeologiskt trä, och vi har därför ett särskilt ansvar för att ta hand om dessa lämningar. Riksantikvarieämbetet har sammanställt ett program för att belysa de närmaste årens forskningsbehov för arkeologiskt trä: Förstå och bevara arkeologiskt trä. Utmaningar och forskning för framtiden.

Arkeologiska träföremål berättar

Trä har genom historien varit ett viktigt material som använts till en mängd saker, från små leksaker till stora skepp, och som berättar om människors liv. Trä är ett organiskt material som snabbt kan brytas ner om det utsätts för naturens krafter. Vid utgrävningar krävs avancerad konservering för att kunna bevara fynden för framtiden. Genom forskning och tillämpande studier har därför metoder för dokumentation och bevarande utvecklats. Med nya komplicerade utmaningar krävs nya satsningar på tvärvetenskaplig forskning och konserveringsvetenskap.

Därför behövs forskningsprogrammet

Forskningsbehoven kring bevarandet av arkeologiskt trä är många och skiftande. Behoven av ny kunskap rör alltifrån konserveringsstudier och metodutveckling till avancerade kemiska frågeställningar. Det är dock viktigt att inte förlora tillämpningsperspektivet, utan naturvetenskaplig kunskap ska också kunna omsättas till praktiskt bevarandearbete. Omfattande och spännande forskning har genomförts, inte minst kring Vasa, men mer forskning och metodutveckling behövs.

Inte sällan hamnar denna typ av tvärvetenskapliga forskningsprojekt mellan stolarna hos forskningsfinansiärerna. Forskningsprogrammet ska därför bland annat kunna användas av forskare vid kontakt med finansiärer. På detta sätt vill Riksantikvarieämbetet både lyfta kunskap i redan utförda forskningsprojekt och samtidigt initiera till kompletterande forskning och metodutveckling.

Vill du veta mer?
Kontakta Yvonne Fors, utredare på Kulturvårdsavdelningen, yvonne.fors@raa.se.

Dela sidan på

Lämna en kommentar