Mer forskning för FoU anslaget genom europeiskt samarbete

Antal kommentarer: 1

Riksantikvarieämbetets FoU finansierar tre nya forskningsprojekt inom kulturarvsområdet genom att delta i den gemensamma europeiska forskningsutlysningen Heritage Plus. Totalt finansieras 15 europeiska forskningsprojekt. Heritage Plus är en del av JPI Cultural Heritage and Global Change .

Samarbetet har möjliggjort att fem forskare från Sverige kan delta i större internationella sammanhang.  Projekten sträcker sig över tre år, Riksantikvarieämbetet bidrar med totalt 326 000 Euro och Europa kommissionen skjuter till lite mer än 100 000 Euro.

  • Projektet Gastronomy and Creative Entrepreneurship in Rural Tourism leds av Anneli Sjölander vid Göteborgs Universitet, projektet har deltagare från Sverige, Italien, Storbritannien och Spanien. Från Sverige deltar även Daniel Lavén från Mittuniversitet.
  • I projektet Cultural Heritage and Improvised Music in European Festivals ingår Helene Brembeck och Niklas Hansson från Göteborgs Universitet, projektet har deltagare från Sverige, Holland och Storbritannien
  • Christer Gustafsson från Uppsala Universitet ingår i Changes in Cultural Heritage Activities: New Goals and Benefits for Economy and Society, projektet har deltagare från Sverige, Italien, Belgien och Holland.

Joint Programming (JP) är en ett forskningssamarbete mellan EU:s medlemsländer och associerade länder. Syftet är att skapa ett ökat och mer effektivt samarbete och att samla nationella resurser för att möta samhällsutmaningar i Europa och världen. Deltagande länder bidrar till en pott för gemensamma forskningsutlysningar. Dessutom utarbetas ett handlingsprogram med olika aktiviteter för att kommunicera och göra forskning tillgänglig och använd.

Mer från FoU-verksamheten

Under 2015 startar arbetet för att få fram ett nytt FoU-program för nästa programperiod 2017 – 2021. Programmet kommer att vara nära länkat till Vision 2030 och finnas klart för första forskningsutlysning maj 2016. Och du vet väl att vi har en sökfunktion för alla beviljade FoU-projekt från 2009 och framåt i FoU-katalog.

Intressanta resultat redovisas också från projekten i seminarier, exempelvis seminariet i Visby 23-24 april 2015Världsarv som resurs och möjlighet. Exemplet Visby Ringmur.” Seminariet tar upp frågor om att förvalta, använda och utveckla världsarv som är en mångfacetterad uppgift och fordrar samverkan mellan ett flertal aktörer och branscher. Hur kan kulturmiljön utvecklas till en guldgruva som gynnar hållbar utveckling och god förvaltning av miljöer och monument?

Årets beviljade FoU-projekt.

De senaste publikationerna från pågående och avslutade FoU-projekt.

Kontakt:
Jennifer Martin Schuch   08-591 85 32  jennifer.martin.schuch@raa.se
FoU handläggare

Dela sidan på

Kommentarer (1)

  1. Va kul att dessa uthålliga strävanden nu ger frukt!

Lämna en kommentar