StorkyrkanDetalj av Silveraltaret i Storkyrkan.Foto: Magnus Aronson (Alla rättigheter förbehålles)

Översyn av regelverket om de kyrkliga kulturminnena

Antal kommentarer: 7

Riksantikvarieämbetet har fått i uppdrag av regeringen att göra en översyn av regleringen avseende de kyrkliga kulturminnena och dess tillämpning samt vid behov föreslå förändringar i regeleringen (Ku2013/1343/KA).

Riksantikvarieämbetets kartläggning över tillämpningen av nuvarande reglering samt förslag till förändringar av regelverket är på remiss hos Svenska kyrkan, myndigheter, museer och andra berörda aktörer fram till 13 april. Synpunkter på de remitterade förslagen kan lämnas, inte bara av remissinstanser, utan av alla.

Uppdraget ska redovisas i en rapport till regeringskansliet senast den 30 september 2015.

Ni ges härmed möjlighet att lämna synpunkter på förslagen till lagändringar (bilaga 1). Synpunkterna skickas till registrator@raa.se. Vi behöver era svar senast 13 april 2015. Märk svaret med ”Remissvar dnr 1.1.2-2060-2013”.

Bilaga 1: Översyn av regelverket om de kyrkliga kulturminnena. Kartläggning och förslag till lagändringar.

Bilaga 2: Uppdrag till Riksantikvarieämbetet att göra en översyn av regelverket om de kyrkliga kulturminnena (Ku2013/1343/KA).

 

En lista på remissinstanser finns här.

Kontakt: Lotta Eriksson Kockum

 

Dela sidan på

Kommentarer (7)

 1. Kyrkorna (tänker nog på katedralerna först och främst, men även sockenkyrkorna, etc) fungerar idag som ett slag museum i första hand. Det säljs broschyrer, smycken osv inne i kyrkorna (kanske inte alla, men flera). Vissa kyrkor håller till och med utställningar. Så, varför kan man inte tilldela kyrkorna ett musealt uppdrag, omvända dessa till museum. Då menar jag att den personal som finns får en konstpedagogisk grund för att kunna leda guidade turer eller liknande. Gudstjänster och annan religiös aktivitet får löpa på parallellt utan att inskränkas. Kyrkorna sitter på ett otroligt kulturarv som är en av de främsta källorna till de äldre tidernas historia. Kyrkliga kulturminnen måste skyddas och bevaras för såväl framtiden som samtiden.

  1. Svar till Leo Berman
   Riksantikvarieämbetet håller med om att de kyrkliga kulturminnena är ett otroligt kulturarv som måste bevaras för framtiden. Huruvida de ska utvecklas till museer i enlighet med ditt förslag eller ej är det huvudsakligen Svenska kyrkans ansvar att ta ställning till. Riksantikvarieämbetet vill dock betona att vi anser det viktigt att detta kulturarv parallellt med dess bevarande utvecklas och används för att det ska vara fortsatt angeläget för alla.

 2. Vill påminna om att för att kunna beakta synpunkterna ska dessa skickas till registrator@raa.se. Vi behöver era svar senast 13 april 2015. Märk svaret med ”Remissvar dnr 1.1.2-2060-2013”.

 3. Hej igen,
  Vad synd att jag ej hittat tillbaka hit till denna sida i tid och kunnat se svaret och uppmaningen att skicka in mitt svar till registrator. Det borde nästan vara en bra ide att implementera en sådan funktion så att man får notis ifall någon har svarat. Det fungerar inte så idag och därför är det lätt att missa ifall någon har svarat på meddelandet.

  Tack för era svar!

  Hälsningar,
  Leo Bergman

 4. Finns det någon som helst möjlighet att skicka med mitt svar trots att det är försent?

 5. Hej jag vill att en ny lag ändras angånde att man inte få ha med sig hundar in på musum. Det kan väl gälla pälsa hundar som fäller hår. Men att ha med sig allergivänliga hundar in på musum kopplade tycker jag. Dom tål allergiker och att man måste ha dom kopplade. Jag tycker att man borde ha med sig endast allergivänliga hundar in på musum kopplade. Man kan ta extra betalt för att man har hund tycker jag. Men vad tycker ni andra borde inte det ändras en lag som säger att man endast får ha med sig endast allergivänliga hundar in på musum och in på olika biblotek???? Att man får ha med sig hund in på musum och bibblotek med endast allergivänliga hundar som inte fäller hår vill nån skriva till mej e min mail annaback11@hotmail.com det var allt Med vänlig hälsning, anna bäck

  1. Vi ber dig att kontakta Länsmuseernas samarbetsråd i denna fråga:
   http://www.länsmuseernassamarbetsråd.se/

Lämna en kommentar