Nyheter
Pater Noster på Hamneskär. Foto från 1990. Foto: Jan Norrman (Alla rättigheter förbehålles)

Pater Noster blir statligt byggnadsminne

Regeringen har i dag beslutat att förklara fyrplatsen Pater Noster i Tjörns kommun för statligt byggnadsminne. Riksantikvarieämbetet kommer att ange hur det nya byggnadsminnet ska vårdas och underhållas och i vilka avseenden det inte får ändras.

Fyrplatsen Pater Noster på Hamneskär i Tjörns kommun tändes första gången år 1868. År 1977 släcktes fyren, men återinvigdes 30 år senare, september 2007, efter en grundlig renovering. Hela fyrplatsmiljön med fyrtorn, mistmaskinhus, bostadshus och uthus utgör en välbevarad helhet som har ett högt kulturhistoriskt värde.

Finns i Bebyggelseregistret

Pater Noster blir det senaste tillskottet i Riksantikvarieämbetets Bebyggelseregister. I registret finns bland annat information om historiken kring fyrplatsen och fyren Pater Noster, samt själva beslutet för byggnadsminnesförklaringen. Läs mer om Pater Noster i Bebyggelseregistret.

Fyren Pater Noster är också en av alla de fyrar och fasta sjömärken som inventerats i det nationella projektet FYR.  Projektet pågick mellan år 2000 till 2012 och var ett sammarbete mellan länsstyrelserna, Sjöfartsverket, Statens fastighetsverk, Statens maritima museer och Riksantikvarieämbetet där det nautiska kulturarvet inventerades. Inventeringen återfinns i Bebyggelseregistret under namnet Byggnadsinventering i Sverige: Sveriges fyrar och fasta sjömärken och omfattar 620 stycken fyrar, kumlar, båkar och andra typer av sjömärken belägna runt om Sveriges kust.


Fler bilder på Pater Noster finns i Kulturmiljöbild och på Kringla.nu.

Här kan du läsa mer om statliga byggnadsminnen och här finns en lista på statliga byggnadsminnen.

 

Jag tycker det förtjänar att nämnas att restaureringen till stora delar har finansierats med privata medel. Ett utmärkt exempel på samverkan mellan myndigheter och näringsliv.

Det är några år sedan vi på Lyrestads Gjuteri hjälpte till att fixa lite gjutningar när fyren skulle renoveras och är som du skriver, var ett bra samarbete mellan näringsliv, myndighet och även tror jag EU medel.

  • Publicerad:
  • Uppdaterad: