Bild från expertmötet “Cultural heritage and Disaster Resilient Communities” i Japan där Riksantikvarieämbetet deltar.Bild från expertmötet “Cultural heritage and Disaster Resilient Communities” i Japan där Riksantikvarieämbetet deltar.Foto: Erika Hedhammar (CC BY)

Riksantikvarieämbetet deltar i världsmöten i Japan

Antal kommentarer: 0

Just nu har Riksantikvarieämbetet en representant på plats i Japan för att delta i två världsmöten om kulturarv och katastrofriskreducering. Det är Erika Hedhammar som till vardags arbetar på Kulturvårdsavdelningen i Visby.

Jag kommer att dela med mig av erfarenheter om att samarbeta med andra myndigheter, om katastrofriskreducering för kulturarv och om vikten av samarbete vid exempelvis skogsbranden i Västmanland, säger Erika Hedhammar.

Det första mötet är ett expertmöte om kulturarv och katastrofriskreducering. Det är ett också ett förmöte inför FN-mötet ”3rd World Conference on Disaster Risk Reduction” i Sendai, Japan,då man ska komma överens om det nya ramverket för katastrofriskreducering som ska ersätta det nuvarande, antaget 2005. Där ingår bl.a. att skapa nationella plattformar för arbete med naturolyckor. I Sverige är det Myndigheten för samhällsskydd och beredskap som samordnar arbetet och Riksantikvarieämbetet tillsammans med 21 andra myndigheter är delaktiga i arbetet.

Förmötet, som hålls i Tokyo, anordnas av UNESCO, ICCROM, Agency for Cultural Affair in Japan och har titeln “Cultural heritage and Disaster Resilient Communities”. Syftet med mötet är att påverka så att frågor som rör kulturarv kommer med i det nya ramverket. Det handlar både om att kulturarv ska skyddas och tas omhand i samband med katastrofer, men även att kulturarv kan bidra till lösningar och vara en resurs vid arbete med katastrofer. Det finns exempelvis mycket traditionell kunskap för att skydda sig mot fuktskador och översvämningar. Under mötet kommer kommer Erika Hedhammar att göra en presentation med titeln ”Cultural heritage and disaster risk reduction in Sweden – the importance of cooperation”.

Kontakt: Erika Hedhammar, Kulturvårdsavdelningen

 

 

Dela sidan på

Lämna en kommentar