SlussenSlussenFoto: Fredrik Bruno (Ingen upphovsrätt)

Riksantikvarieämbetet och Slussen

Antal kommentarer: 4

På Kulturdebatt i Svenska Dagbladet den 25 mars 2015 skriver Fredrik von Feilitzen: ”Politiker lockas ta fel beslut om Slussen”  Artikeln ifrågasätter Riksantikvarieämbetets roll avseende Slussen.

Repliker:

28 mars: Riksantikvarieämbetet: ”Slussen är inget egenintresse”

2 april:  Fredrik von Feilitzen: Riksantikvarien borde ryta till

9 april: Riksantikvarieämbetet: ”Skönhetsrådet borde följa med sin tid”

27 april: Fredrik von Feilitzen: ”Dags att ta av munkavlen”

 

Dela sidan på

Kommentarer (4)

  1. Vad betyder det att RAÄ enligt sin instruktion ska ”bevaka kulturmiljöintresset vid samhällsplanering och byggande”, dvs hur tolkar myndigheten denna instruktion? Vad gör ämbetet för att leva upp till instruktionen?

  2. Hej Krister,
    Tack för frågan. Riksantikvarieämbetet ska bevaka kulturmiljöintresset vid samhällsplanering och byggande utifrån den roll som myndigheten har enligt den lagstiftning som gäller. Det betyder t.ex. att Riksantikvarieämbetet beslutar om riksintressen. Att riksintressena tas till vara ska bevakas av länsstyrelsen. Riksantikvarieämbetet verkar på den nationella nivå och länsstyrelsen på den regionala nivån.

  3. Tack för svar! Följdfråga. Vad menar Riksantikvarieämbetet med ”samhällsplanering och byggande”? Samhällsplanering är i första hand något som ligger på kommunal nivå och genom privata initiativ. Om Rikantikvarieämbet inte verkar på denna arena kommer man ju inte kunna ”bevaka kulturmiljöintresset i samhällsplanering och byggande”. Samhällsplanering är ju betydligt mer än riksintressen. Och samhällsplanering är betydligt mer än formaliteter enligt lagstiftningen. Det reella beslutsfattandet sker i huvudsak i informella processer. Det är det som enligt min uppfattning och erfarenhet är samhällsplanering.

    1. Här kommer ett svar från Lars:
      Hej Krister! Tack för ditt svar. Visst är det som du påpekar att samhällsplanering sker inom flera arenor och att en mångfald av aktörer verkar bidrar till samhällsplanering. Som jag förtydligade i mitt tidigare svar är det viktigt att Riksantikvarieämbetet verkar utifrån sin roll och sitt uppdrag. Vänliga hälsningar, Lars

Lämna en kommentar