Nyheter
Foto: ( CC BY)

Större engagemang för tillgängligt kulturarv

Funktionshindersfrågorna får allt större utrymme i kulturmiljöarbetet. Allt fler engageras för att öka tillgängligheten till kulturarvet. Samtidigt har många organisationer svårt att på allvar få in funktionshindersaspekten i det löpande arbetet. Ett stort arbete återstår för att nå ett kulturarv som är tillgängligt för alla.

Riksantikvarieämbetet har nu lämnat in sin årliga rapport till regeringen om funktionshinderspolitikens utveckling. Antalet insatser ökar för att förbättra tillgängligheten till kulturarvet. Förståelsen och kunskapen kring funktionshindersfrågor är bättre än tidigare. Samtidigt saknas på många håll ett systematiskt arbete, handlingsplaner och en långsiktig planering.

FN:s konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättning omfattar hela det offentliga Sverige. Här betonas rätten att delta i kulturlivet på lika villkor. Personer med funktionsnedsättning ska ha tillgång till museer, bibliotek, minnesmärken och platser av nationell kulturell betydelse.

Det återstår ett stort och långsiktigt arbete för att nå ett kulturarv som är tillgängligt för alla på lika villkor. Utmaningarna är många och handlar dels om att åstadkomma en verklig attitydförändring i samhället, dels om att finna konstruktiva lösningar som gör att kulturarvet både kan bevaras och göras tillgängligt för alla.

Läs rapporten Kulturarv för alla 2014 här.

Läs mer om tillgängligt kulturarv här.

Kontakt: Stefan Nilsson, Kulturvårdsavdelningen, stefan.nilsson@raa.se

  • Publicerad:
  • Uppdaterad: