Bättre tillgänglighet och arbetstillfällen skapas med bidraget Kulturarvs-IT

Antal kommentarer: 2

Riksantikvarieämbetet kommer under 2015 att fördela närmare 10 miljoner kronor i bidrag till Kulturarvs-IT för museer och andra kulturinstitutioner i hela Sverige. Pengarna ska användas till löner för arbetsledare som leder mellan 5-12 personer med funktionshinder.

– Bidraget till Kulturarvs-IT ökar tillgängligheten till museernas material och möjliggör för människor med funktionshinder att utföra ett meningsfullt och värdefullt arbete , säger riksantikvarie Lars Amréus.

Syftet med bidraget är att öka tillgängligheten till museernas material samtidigt som det skapar arbetstillfällen för människor normalt står utanför arbetslivet. Arbetsledaren leder grupper på mellan fem till tolv personer som registrerar och digitaliserar samlingar och arkivmaterial så att allmänheten kan ta del av materialet på webbplatser eller via databaser. Under år 2014 hanterades mer än 330 000 poster, av dessa var mer än hälften fotografiskt material, resten kan vara föremål såsom vykort, kartor, handlingar, ljudband, m.m.

 

 Om Kulturarvs-IT

Arbetet bedrivs i ett samarbete mellan Riksantikvarieämbetet, regionala och kommunala kulturinstitutioner och Arbetsförmedlingen. Riksantikvarieämbetet har det övergripande samordningsansvaret. Bidraget ska göra det möjligt för regionala och kommunala institution inom musei- eller arkivsektorn att anställa en arbetsledare. Personen ska ansvara för minst fem anställda som ska ha till uppgift att digitalisera och bearbeta museisamlingar och arkivmaterial. Bidraget lämnas för ett år i sänder. Intresset att söka bidraget har ökat och andelen ansökningar överstiger idag medlen att fördela.

Kontakt: Rose-Marie Bjuhr, Arkiv och bibliotek

Dela sidan på

Kommentarer (2)

 1. Kulturarvs-IT bidrag 2017
  Hej, jag har läst artikeln ovan om att bättre tillgänglighet och arbetstillfällen skapas (2015) med bidrag Kulturarvs IT. Jag undrar hur ser möjligheter ut att söka kulturarvs IT-bidrag 2017. Ett intressant och unikt bildarkiv finns magasinerat på Örebro Stadsarkiv och där arbetstillfällen för flera personer att digitalisera och komplettera arkivmaterial finns.
  Tacksam för återkoppling.
  Vänliga hälsningar
  Birgitha Johansson

 2. Hej Birgitha.
  Ansökningstiden för att ansöka om bidrag till lönekostnader inom verksamheten Kulturarvs-IT har tyvärr gått ut och beslut för 2017 har precis fattats. Vi kommer lägga ut information på hemsidan senare under året om ansökningsperiod för nästa år. Återkom gärna till mig om du har några fler frågor!
  Vänliga hälsningar
  Solveig McKenzie
  Handläggare, enheten för förvaltningsärenden och bidrag

Lämna en kommentar