Endagskurser i tillgänglighet och kulturvärden i bebyggd miljö 2

Samverkansforum, Boverket, Myndigheten för delaktighet och Riksantikvarieämbetet finansierar en avgiftsfri kurs som ger dig inspiration, insikt och en djupare förståelse för tillgänglighetsarbetet. Dessutom ger kursen dig nödvändiga kunskaper och verktyg för att skapa tillgänglighet i praktiken.

Under en heldag kommer föreläsare och utbildare fokusera på varför tillgänglighet är viktig och av särskilt värde i kulturarvsmiljöer och förhållningssätt samt ett praktiskt inslag för att förse deltagaren med nödvändiga verktyg.

Kursen ges vid fem olika tillfällen: 6 maj, 26 maj, 10 september, 24 september och 15 oktober.
Platsen är Etnografiska museet, Djurgårdsbrunnsvägen 34, Stockholm

Målgrupp: Byggnads- och kyrkoantikvarier på länsstyrelserna och fastighetsförvaltare, byggprojektledare i statlig verksamhet.

I nuläget är antalet platser begränsat och personal från länsstyrelserna samt samverkanforums myndigheter är prioriterad.

Målen med kursen är att ge ökad kunskap om och förståelse för vikten av att byggnader och dess närmiljö görs tillgänglig. Att känna till vilken betydelse den fysiska miljöns utformning runt kulturarvet har för personer med olika funktionsnedsättningar samt vilka krav som ställs på samhället och varför statens roll är så viktig. Att få kunskap om: Hur man praktiskt förenar tillgänglighetslösningar med god utformning och hur arbetsprocessen tillvaratar alla krav som förändringar i kulturarvet ställer.

Innehållet i kursen

Dagen inleds med grundläggande information och inspiration av föreläsare med personliga erfarenheter. Vidare kommer lagstiftningen att förklaras och exemplifieras.

Vid lunch blir det ett simulationspass där man får prova själv med rullstol och specialglasögon som efterliknar synnedsättning.

Efter lunch förtydligar föreläsare hur viktig intern och extern information är.

Mer information och anmälan

Föreläsare:
Fabian Mebus, utredare landskapsvård, Riksantikvarieämbetet
Mikael Wahldén, utredare, avd. kommunikation, Myndigheten för delaktighet
Annika Jyrwall Åkerberg, jurist, Iuris Humani, Human rights consulting
Marianne Rogell Eklund, intressepolitisk enhetsansvarig, Hörselskadades riksförbund
Joachim Staremo, tillgänglighetskonsult, Staremo Tillgänglighetskonsult AB
Jonas Andersson, utredare avd. Kunskap & Riktlinjer, Myndigheten för delaktighet
Per-Anders Johansson, projektledare, Specialist kulturarv, Statens fastighetsverk
Christian Runeby, enhetschef Kulturvårdsstöd, Riksantikvarieämbetet

Anmälan skickas till: ulf.otendal@sfv.se

Hela inbjudan finns att hämta hem som PDF.

Mer Information: per.lindqvist@raa.se

Kommentarer (2 st)

Hej,
Jag undrar om där är någon plats kvar att delta på er endagarskurs i tillgänglighet den 15 oktober? Vi önskar att medverka med en representant om detta är möjligt.

Hej!

Jag har skickat vidare frågan till Ulf på Statens Fastighetsverk. Du kan kolla direkt med honom också, hans mailadress finns i inbjudan.

/Henrik