Nyheter
murare från hela Norden på plats vid raset för att ta del av tekniken med traditionellt bränd och släckt kalk enligt gotländsk tradition.
Murare från hela Norden vill ta del av tekniken med traditionellt bränd och släckt kalk enligt gotländsk tradition. Foto: (CC BY)

Kulturarv som rasar och återuppbyggs: Vilken kunskap har Visby ringmur gett oss?

Återuppbyggnaden av Visby ringmur, som skett inom ramen för ett forsknings- och utvecklingsprojekt, har inte bara lockat media och allmänhet utan inspirerar såväl forskare som murare från hela Norden. Syftet med projektet är att sprida nya kunskaper och erfarenheter såväl metoder och autentiska material som erfarenheter kring samverkan och säkerhetsaspekter.

Vid arbetet med muren så är det många saker som utgjort förutsättning för resultatet:

  • Obruten kunskap om att tillverka lokal kalk sedan medeltiden vad gäller val av sten, bränning, släckning och lagring av kalken. Här finns unika släckningsmetoder och kunskap om att olika släckningsmetoder ger olika egenskaper i bruket. Här finns också kunskap om att val av kalksten för bränning kan ge olika egenskaper i bruket avseende beständighet i fuktiga miljöer.
  • Kritisk mängd murare med stort intresse, kunskap och vana av kalkbruk. Det tar tid att lära sig hantera kalkbruket och först efter några år med kalkbruk kan de hantera bruket fullt ut och styra det till att få de egenskaper som de vill ha. Detta finns inte annanstans än på Gotland. Att gruppen murare till viss del har skingrats sedan projektet startat visar också hur otroligt sårbart det är med den här typen av kunskap och att övriga aktörer inom kultur- och byggnadsvård måste ta sitt ansvar för att se till att kunskaperna inte bara bevaras utan att de ständigt utvecklas och sprids till fler och yngre. Det behövs murare som i princip arbetat bara med kalk för att vi ska ha murare som är duktiga på det.
  • Samverkan mellan teori och praktik är mycket viktig. Lösningar har arbetats fram under projektets gång för att kunna anpassa efter de förutsättningar som muren har visat upp under arbetets gång. Nära samarbeten över yrkesgränserna har också varit mycket viktigt.
  • En gemensam strävan att utnyttja autentiska material och metoder har funnits från såväl beställare, antikvarier, forskare och murare. Kunskapen har dels arbetats fram ur tidigare forskningsprojekt dels under ringmursprojektets gång. Det visar på att kunskap behöver byggas och delas av många och att kunskapsuppbyggnaden behöver ske kontinuerligt.

Det har varit mycket lärorikt att bygga upp muren. Kunskap om såväl murens historia, konstruktion och dess inneboende brister har väl dokumenterats för framtiden. I rapporten ”Visby ringmur, kulturarv som rasar och återuppbyggs” kan man fördjupa sig i återuppbyggnaden.

Unik kunskap lockar
Under en tre dagars konferens och workshop i Visby (22-24 april) samlades forskare, murare och andra inom kulturarvssektorn för att, i dagarna tre, delta i workshops och seminarium på temat Världsarv som resurs och möjlighet. Exemplet Visby ringmur. Bland annat fanns murare från hela Norden på plats vid raset för att ta del av tekniken med traditionellt bränd och släckt kalk enligt gotländsk tradition. Det är kunskapen av en obruten murartradition, unik i Europa ja i världen, som bland annat lockar dessa murare.

Återuppbyggnad av raserad mur inspirerar, SR P4 Gotland 22 april
Murare lär sig av ringmursbygge – Östnytt
22 april

Se även filmerna där Carl Thelin, Tyréns, Anna Klint Habbe, Riksantikvarieämbetet och  Kristin Balksten, lektor i kulturvård och doktor i murkonstruktion, berättar om utmaningar och lärdomar från återuppbyggnaden:

 

Läs mer om Visby ringmur

  • Publicerad:
  • Uppdaterad: