Nyheter

Den illegala handeln med kulturföremål

Fruktansvärda brott mot befolkning och kulturegendom har skett och sker fortlöpande. Historiska minnesmärken, därav flera världsarv, större föremål och statyer förstörs. De mindre föremålen som kan transporteras säljs på den illegala marknaden. Förstörelsen drabbar inte bara oss som lever nu utan påverkar historien för kommande generationer. Platser som är historiskt viktiga skadas eller utplånas vilket försvårar allas förståelse av historien.

Riksantikvarieämbetet intensifierar nu sitt arbete med att motverka den illegala handeln med kulturföremål. Det handlar dels om att samarbeta med tull, polis och andra myndigheter och organisationer som berörs och dels om att informera. Det är exempelvis viktigt att uppmärksamma frågan inom antik/auktionsbranschen, samlare och museer. Under nästa år kommer Riksantikvarieämbetet anordna ett seminarium inom området stöld av kulturföremål där även internationella brott kommer att få en stor plats.

I april 2015 träffades de nordiska kulturministrarna. Där uttrycktes en stark vädjan till alla i Norden – expertmiljöer, samlare och näringsidkare – som konsthandlare, antikvariat och museer – att vara särskilt aktsamma rörande handel av föremål från Syrien och Irak.

Även allmänheten har ett stort ansvar i detta. Vid köp av föremål på internet, på auktioner eller vid turistande utomlands bör försiktighet iakttas. Om du misstänker olagligt införda föremål, kontakta genast polismyndigheten.

 

Debattartikel i Upsala Nya Tidning.

 

  • Publicerad:
  • Uppdaterad: