Nyheter
Gothems kyrka
Gothems kyrkaFoto: (CC BY)

Effektivare hantering av kyrkoantikvarisk ersättning för Riksantikvarieämbetet och Svenska kyrkan

I Riksantikvarieämbetets remissvar till Svenska kyrkan förordas en effektivare, enklare och tydligare samverkan. Det innebär att Riksantikvarieämbetets roll bör vara att ha fokus på nationell överblick och principer och inte att gå in på detaljnivå i antikvariska förvaltningsfrågor och tillämpning. Den kompetensen finns numera uppbyggd hos Svenska kyrkan.

Bakgrund

Den kyrkoantikvariska ersättningen infördes 2001 efter att stat och kyrka skiljts från varandra. Ersättningen fördelas av Svenska kyrkan.  Kulturmiljölagen anger att Riksantikvarieämbetet ska få möjlighet att yttra sig över fördelningen av kyrkoantikvarisk ersättning. För att kunna fördela ersättningen krävs ett omfattande antikvariskt grundarbete med analyser. Den kompetensen fanns tidigare inte i tillräcklig utsträckning hos Svenska kyrkan och därför gick Riksantikvarieämbetet in på detaljnivå i antikvariska förvaltningsfrågor och tillämpning. Då kompetensen idag finns uppbyggd hos Svenska kyrkan förordar Riksantikvarieämbetet att myndighetens synpunkter mer kan inriktas på generella och principiella frågor.

Läs Riksantikvarieämbetets remissvar

 

  • Publicerad:
  • Uppdaterad: