Nyheter
Det äldsta bevarade elektriska loket i Sverige finns på Norrbottens Järnvägsmuseum som i år får del av bidraget till arbetslivsmuseer från Riksantikvarieämbetet Foto: ( CC BY)

Miljoner till arbetslivsmuseerna

Riksantikvarieämbetet har fördelat sex miljoner kronor till landets arbetslivsmuseer.
– Det är ett fantastiskt arbete som läggs ner vid Sveriges arbetslivsmuseer. En stor del av bevarandet av industrisamhällets kulturarv vilar på dessa ideella krafter, säger riksantikvarie Lars Amréus.

Varje år fördelar Riksantikvarieämbetet bidrag till museerna som ska stödja projekt som stärker deras möjligheter att bevara och bruka industrisamhällets kulturarv. Av årets cirka 260 ansökningar är det 76 projekt runt om i landet som får  dela på miljonerna. Bland bidragstagarna finns allt ifrån gruv-, flyg-, och fängelsemuseum till ångbåtsföreningar och smedjor.

I år görs extra satsningar inom verksamhet och drift av museijärnvägar. Även miljökvalitetsmålet Levande sjöar och vattendrag prioriteras i år genom projekt som syftar till vård av dammar, vattenhjul mm.

Se vilka som fått bidrag 2015

Vad är ett arbetslivsmuseum?
Arbetslivsmuseerna finns över hela Sverige och kan vara mycket olika. De berättar och levandegör historien genom arbete och vardag, ofta med maskiner och tekniska system i drift. Det gemensamma är att de fokuserar på kvinnors och mäns arbete.
Det finns idag mer än 1 450 arbetslivsmuseer och drivs i de flesta fall på ideell basis av föreningar och stiftelser som är beroende av stöd för att kunna utveckla verksamheten.

  • Publicerad:
  • Uppdaterad: