Burlövs gamla kyrkaBurlövs gamla kyrka, 1905. Kyrkan från sydöst. Foto: Oscar Halldin, Kulturmiljöbild. (Ingen upphovsrätt)

Riksantikvarieämbetet och Svenska kyrkan samverkar för att göra kyrkobyggnader tillgängliga digitalt

Antal kommentarer: 3

Det är i Riksantikvarieämbetets databas Bebyggelseregistret som Svenska kyrkan kommer att publicera sin publika information från kulturhistoriska inventeringar. Ett nationellt projekt har därför påbörjats där alla Sveriges stift medverkar.

– Svenska kyrkan förvaltar ett stort och mycket rikt kulturarv. Genom samverkan kan vi nu på ett effektivt sätt göra viktiga delar av detta digitalt tillgängligt för en bred publik, säger riksantikvarie Lars Amréus.

Svenska kyrkan kommer att använda Bebyggelseregistret för att göra sin information från kulturhistoriska inventeringar publikt. Genom att lägga informationen i Riksantikvarieämbetets databas Bebyggelseregistret får man en känd och fungerande plattform på samma gång som det där redan finns en hel del information om kyrkorna.

Det är ett gediget arbete som ska göras. Alla de inventeringar som gjorts sedan år 2000 ska registreras in i Bebyggelseregistret. En del stift har tidigare registrerat sin information så nu ska resterande stift (åtta stycken) också få in sin information. Tre personer har anställts hos Kyrkokansliet i Uppsala för att genomföra projektet och Riksantikvarieämbetet håller i utbildningen där även representanter från några stift deltar.

Om bebyggelseregistret (BeBR)
Bebyggelseregistret är ett nationellt informationssystem med information om det byggda kulturarvet. Uppdateringar och nya registreringar görs kontinuerligt. De uppgifter som finns presenterade i Bebyggelseregistret är hämtade från inventeringar, dokumentationer, arkiv och litteratur. Informationen är framtagen och registrerad av regionala museer, Svenska kyrkan, länsstyrelser, kommuner, universitet och högskolor i samverkan med Riksantikvarieämbetet.

Ett exempel på hur information kommer se ut efter det stora registreringsprojekt
(kika i innehållsförteckningen så finner du mer information)

Kontakt:
Karin Sterner, Informationsavdelningen

Dela sidan på

Kommentarer (3)

  1. Det är ett mycket välkommet projekt! Tillgängligheten är A och O idag.

  2. Kommer det att finnas även en inventarieföfteckning?

  3. Det kommer inte att registreras/redovisas inventarieförteckningar.

Lämna en kommentar