Imålning av runor på runhäll U 145 Fällbro i Täby i Uppland.Imålning av runor på runhäll U 145 Fällbro i Täby i Uppland.Foto: Bengt A Lundberg (CC BY)

Aktuellt från arkiv och bibliotek

Antal kommentarer: 4

I Östra stallet visas just nu och fram till hösten material om runor ur arkiv- bild- och bibliotekssamlingarna. Fotografier och teckningar presenteras i ett bildspel och på skärmar. Ett urval böcker ur runforskningsperspektiv visas intill bibliotekets öppna samling.

I två montrar finns böcker och arkivmaterial kring olika runforskare, vilket kommer att bytas ut ett par gånger under presentationens gång för att visa fler exempel ur Riksantikvarieämbetets omfattande material kring runor.

Riksantikvarieämbetets arkiv och bibliotek finns i vackra lokaler i Östra stallet på Storgatan 41 i Stockholm. Bibliotek och arkiv har öppet under större delen av sommaren. Fram till midsommar är det öppet som vanligt – tisdag-fredag kl 9.00-16.00. Efter midsommar stänger vi kl.15. Endast under två veckor har vi stängt (vecka 31-32).

Här hittar du mer information om arkiv och bibliotek och vad de kan erbjuda.

Dela sidan på

Kommentarer (4)

 1. Hur ser ni på möjligheterna till att det på Rökstenen presenteras den glömda skriftformen Ogham?

  Jag har under 10 års tid studerat detta och kommit fram till att det är fullständigt möjligt genom avtydning av svastikorna på stenens överkant och topp samt skårorna längs ryggdelen.

  Vill då gärna ha kommentarer åter.
  Antingen via 076-3493368 eller angive mailaddress.
  Hälsningar
  Sven Jansson

 2. Kvistrunorna på Rökstenen ger utmärkt mening om man läser efter det system som gäller för dessa runor och som är känt från andra runinskrifter i Norden. Att försöka läsa dem som oghamskrift – som vi inte har några spår av här – verkar därför vara en onödig omväg.

  Hälsningar

  Magnus

 3. Jag har aldrig menat att själva runorna skall läsas såsom en variant av Oghamskrift.
  Utan det jag har koncentrerat mig på är de svastikor,(kors), som är presenterade på
  dels ovansidan samt ena sidöverdelen. Likheter med dessa har jag funnit i gamla böcker från Irland där själva kodnyckeln för just Oghamskrift finns i sin helhet. Ett av korsen uppvisar nämnligen 4 st V vid avkodning. Dessa kan då ge en anspegling på 4 ggr Vämund eller någon annan form av något som hänt 4 ggr.

  Ett av toppkorsen har dessutom en anvisning till vridning i mittdelen. Detta kan då
  betyda att de olika armarna skall fällas ned i angiven riktning vilket då framhäver en typ av skrift i oghamstil med hjälp av de stavar som utges från själva armdelen.

  Jag för därför en konversation med professor Per Holmberg vid Göteborgs universitet om detta ämne.

  Om någon är intresserad så kan jag bifoga mina tankebanor i ett mail.

  Hälsningar
  Sven Jansson

 4. För att nu fortsätta debatten huruvida det kan finnas Oghamalfabet på denna berömda Röksten, så bör man noga studera vad som är inristat på stenens ena ryggdel. De 10 vågräta inskriptionerna går faktiskt att avtolka med hjälp av Oghamnyckeln. Och även Sir William Wilde var inne på samhörighet då han besökte Stockholm på 1800-talet. En lång beskrivning av detta har jag i en av mina gamla böcker från Irland där Sir William själv har skrivit om just detta, men som fortsattes av Lady Wilde efter Williams död.

  Jag kan bifoga vad jag ungefärligt har fått fram i ett dokument till de som är intresserade bara en mailaddress angives mig.

  Min egen är då jansson.sven@mail.com eller u18210256@telia.com
  Hälsningar
  Sven Jansson

Lämna en kommentar