Storgatan i Landskrona 1943Storgatan i Landskrona 1943Foto: Fredrik Bruno (CC BY)

Årets kulturmiljökommuner är utsedda

Antal kommentarer: 0

Riksantikvarieämbetet har beslutat att kommunerna Kramfors, Landskrona och Trollhättan ska tilldelas 2015 års pris för bästa kulturmiljökommuner.

Under våren utlyste Riksantikvarieämbetet en tävling med namnet Årets kulturmiljökommun för att uppmärksamma kommuneras breda kulturmiljöarbete. Projektet är ett pilotprojekt 2015 och vände sig till de tre län som Riksantikvarieämbetet har överenskommelser om regional utvecklingssamverkan med – Västernorrland, Västra Götaland och Skåne.

Tre kommuner har ansökt under försöksåret, ett från vardera av samverkanslänen.

– Alla tre kommuner som sökt visar på skilda sätt att de bedriver ett angeläget kulturmiljöarbete i sina kommuner och som kan inspirera andra kommuner, säger Riksantikvarie Lars Amréus. De bör därför alla tre belönas med utnämningen Årets kulturmiljökommun. Mina varmaste gratulationer till Kramfors, Landskrona och Trollhättan.

Motiveringar
Vi har efter moget övervägande beslutat att alla tre förtjänar att utses till Årets kulturmiljökommun. Kommunernas arbete har likheter som gamla industriorter under omvandling men ändå skillnader som kompletterar bilden av en kulturmiljökommun med många värdefulla kulturmiljöverksamheter som kan inspirera andra kommuner.

Kramfors – Kulturhistoriska berättelser och tillgängliggörande i fokus. Många olika aktörer t.ex. olika intresseföreningar är involverade i insatserna genom tillgängliggörande av kulturmiljöer, ”bygdewebben”, genom lärande möten med medborgarna framhäva bygdens rika och spännande kulturhistoria t.ex. häxprocesserna.

Landskrona – Ett professionellt samhällsbyggnadsperspektiv med stadens årsringar ända sedan 1400-talet med de moderna industrimiljöerna som framhävs särskilt vid omvandlingen av staden. Samarbete mellan kommunens förvaltningar, god förvaltning av kulturmiljöerna och dialog med medborgarna lyfts fram som framgångsfaktorer. Har egen stadsantikvarie.

Trollhättan – Kommunens väl förankrade nya kulturmiljöprogram är centralt för stadens utveckling med industrimiljöer som fått ny användning. En ny översiktsplan har synliggjort kulturmiljöaspekterna. Det moderna kulturarvet har en tydlig plats och medborgarna involveras på flera sätt i stadens utveckling bl.a. i samarbetsprojektet Minecraft som vänder sig till alla åldrar.

 

Kommunstyrelsens ordförande eller en annan ledande politiker och en tjänsteman i respektive vinnarkommun inbjuds att delta, motta pris samt berätta om kommunens kulturmiljöverksamheter vid vår årliga konferens – Höstmötet – den 11 november i Stockholm.

Pilotprojektet kommer att utvärderas under hösten innan beslut fattas om en eventuell fortsättning och om alla landets kommuner ska kunna delta.
För mer information kontakta Anita Bergenstråhle-Lind, 0708-838029, anita.bergenstrahle-lind@raa.se

 

 

Dela sidan på

Lämna en kommentar